FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wanneer is het volgrecht van toepassing?

  • Het moet gaan om de doorverkoop van originele werken.
  • Er moet een professionele kunsthandelaar bij betrokken zijn als koper, verkoper of tussenpersoon.
  • De doorverkoopprijs moet minimaal € 3.000 bedragen.
  • De kunstenaar mag niet meer dan 70 jaar geleden zijn overleden.

In een aantal gevallen is er geen volgrecht van toepassing:

  • Als de verkoper het werk minder dan 3 jaar voor de verkoop heeft verkregen van de kunstenaar zelf, en de verkoopprijs niet hoger is dan € 10.000, dan is over deze verkoop geen volgrechtvergoeding verschuldigd. Over de eerste verkoop door de kunstenaar zelf is nooit een volgrechtvergoeding verschuldigd.
  • Wanneer iemand die geen professionele kunsthandelaar is aan een museum een kunstwerk verkoopt, dan is daarover geen volgrecht verschuldigd. Het moet daarbij wel om een museum gaan dat handelt zonder winstoogmerk en is opengesteld voor het publiek. Omgekeerd geldt dit niet (een museum dat kunstwerken verkoopt).
  • Tot 1 januari 2012 was er geen volgrecht verschuldigd over verkopen van werken van overleden kunstenaars.