FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Hoe krijg ik toestemming/een licentie?

De maker van een kunstwerk of een beeld is de enige die toestemming voor publicatie kan verlenen aan derden. Door aansluiting bij Pictoright geeft een beeldmaker Pictoright de opdracht om gebruikers licenties te verlenen voor gebruik van zijn werk. De opdracht is exclusief, dat wil zeggen dat de kunstenaar zelf niet meer bevoegd is om toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn werk.

Wie graag beeld wil publiceren van een maker die bij Pictoright is aangesloten, kan hier een aanvraag indienen. Voor werk anderen zal rechtstreeks contact moeten worden opgenomen met de makers.