FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Maken AI-creaties waarin mijn naam in de prompt is genoemd (bijvoorbeeld: een afbeelding in de stijl van ‘artiest’), inbreuk op mijn auteursrecht?

In principe vallen kunststromingen of -stijlen niet onder de auteursrechtelijke bescherming: dat zou de artistieke ontwikkeling kunnen remmen. Stel je bijvoorbeeld voor dat één iemand de rechten op het ‘kubisme’ zich had kunnen toe-eigenen: dit had tot onwenselijke situaties geleid. Iemand mag dus iets maken in een bepaalde stijl, of dit nu met de hulp van AI is of niet.

Dit gaat echter niet op wanneer een werk ‘in de stijl van’ verder gaat dan enkel stijlimitatie, en er echt zogenaamde ‘auteursrechtelijk beschermde trekken’ zijn overgenomen, bijvoorbeeld door de overname van herkenbare auteursrechtelijk beschermde figuren van een bepaalde maker. De beoordeling hiervan is erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en dient voor elk geval individueel beoordeeld te worden. Ook komt het af en toe voor dat het algoritme, ondanks dat het is getraind om originele output te genereren, herkenbaar specifieke trainingsdata reproduceert. In deze gevallen maakt de output mogelijk ook inbreuk op de auteursrechten van een maker.

Daarnaast zijn sommigen van mening dat de standaardregel dat stijl niet beschermd is, in zijn geheel niet opgaat in de specifieke context van AI. Dat komt omdat het met AI zo makkelijk is gemaakt om iets in de stijl van een ander te maken, dat er aanvullende redenen zijn om ‘stijlimitatie’ onrechtmatig te laten zijn.