FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Inning en verdeling van collectieve rechten: hoe werkt dat eigenlijk?

Het blijft lastig om je iets voor te stellen bij het begrip ‘collectieve rechten’, en al helemaal als het over de incassering en verdeling ervan gaat. De vergoedingen voor bijvoorbeeld reprorecht, thuiskopie of leenrecht komen eerst bij Pictoright terecht en worden vervolgens doorbetaald aan de beeldmakers. We doen dit op basis van de informatie die beeldmakers ons geven over publicaties waar hun afbeeldingen in zijn opgenomen. Hieronder zie je dit schematisch weergegeven:

 

We nemen als voorbeeld het Leenrecht. Bibliotheken betalen 13 cent per uitgeleend boek aan Stichting Leenrecht. Op basis van het aantal uitleningen stuurt Stichting Leenrecht facturen aan de bibliotheken. Ook geven veel bibliotheken door welke boeken er worden uitgeleend. Uit de koppeling van alle gegevens wordt duidelijk hoe vaak een boek ongeveer wordt uitgeleend, en wat de vergoedingen voor dat boek zijn.

Pictoright verdeelt deze vergoedingen aan de hand van grondslagen. Er worden punten toegekend aan het gemaakte werk: een afbeelding op de omslag is bijvoorbeeld meer waard dan een afbeelding in het binnenwerk.