FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Mag ik wijzigingen aanbrengen in een werk of er teksten overheen plaatsen?

Nee, een maker van een werk kan zich op grond van zijn persoonlijkheidsrechten verzetten tegen wijziging, misvorming, verminking of andere aantasting van zijn werk.