FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wie bezit Auteursrecht?

 

In beginsel komt het auteursrecht toe aan de maker van een werk. Maar als het werk in dienstverband (loondienst) is gemaakt, dan ligt het recht vaak bij de werkgever. Is een werk in opdracht gemaakt, dan kan het auteursrecht in uitzonderlijke gevallen bij de opdrachtgever liggen.
Is het in gezamenlijkheid tot stand gebracht, dan hebben beide makers gezamenlijk het auteursrecht op het totale werk. Is het werk daarbij te scheiden (bijvoorbeeld een schrijver en illustrator maken samen een boek), dan ligt het auteursrecht op de afzonderlijke bijdragen bij de degene die dat deel heeft gemaakt; de illustrator heeft het recht op de afbeeldingen, de schrijver het recht op de tekst.

Overigens kan men schriftelijk andere afspraken maken over de rechtenverdeling.