FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Klopt het dat ik niets ontvangen heb bij de na-repartitie?

Dat kan kloppen als je geen opgave gedaan hebt. Wij reserveren een bedrag voor de periode waarvoor met terugwerkende kracht opgave gedaan kan worden. Als aan het eind van deze periode van 5 jaar het gereserveerde bedrag voor het betreffende jaar niet compleet uitgekeerd en dus geclaimd is, verdelen wij het restant onder al onze aangeslotenen. Deze extra uitkering is in de afgelopen jaren regelmatig voorgekomen, hierdoor hebben aangeslotenen toch nog een uitkering ontvangen bij de narepartitie, zonder extra opgave gedaan te hebben. Maar het kan dus voorkomen dat er zoveel opgave gedaan is voor een bepaald jaar dat er geen extra uitkering meer mogelijk is.

Als je wel tijdig opgave gedaan hebt via de normale procedure en de bijdragen zijn door Pictoright goedgekeurd, dan ontvang je uiteraard wel de bijbehorende vergoeding.