FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Iemand wil een reproductie van mijn werk maken. Wat voor vergoeding moet ik vragen?

Ben je bij Pictoright aangesloten voor je volledige auteursrecht (dus niet alleen voor collectieve rechten)? Verwijs de gebruiker dan door naar Pictoright. Pictoright hanteert een standaard tarievenlijst voor verschillende vormen van gebruik van werk en int de vergoeding voor je.