FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Moet ik mijn werk registreren?

Om auteursrecht te krijgen, hoeft een werk niet te worden geregistreerd. Ook is het niet nodig om het bekende symbool © te gebruiken. Met de creatie van een werk ontstaat automatisch auteursrechtelijke bescherming. Als ondersteuning van het bewijs dat een maker een werk op een bepaald moment heeft gemaakt, kan het worden geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
Let op: dit registreren staat volkomen los van de vraag of er auteursrecht op een bepaald werk rust. Het is alleen zinvol als mogelijk bewijs in een gerechtelijke procedure.