FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat doet Pictoright om te voorkomen dat mijn werk wordt gebruikt als trainingsdata voor een AI-systeem?

Pictoright is, in samenwerking met zijn partners van de Federatie Beeldrechten, waaronder BNO, NVJ/NVF, Dupho, BBK, BOK, Kunstenbond en Platform BK, bezig zich verder te verdiepen in wat zij concreet in hun dagelijkse praktijk kunnen doen om aan de zorgen van makers omtrent AI tegemoet te komen. Zie hierover meer op de AI-pagina van de Federatie. Daarnaast is Pictoright al concreet bezig om in nieuwe licentiecontracten bepalingen op te nemen over de beschikbaarheid van werken voor TDM-doeleinden: in feite een verplichte AI opt-out voor alle licentiepartners. Maar ook op andere vlakken wordt gekeken naar welke acties genomen moeten worden. Zo zijn wij actief betrokken bij de inspanningen van de Europese koepelorganisatie EVA Om op Europees niveau voor betere wetgeving te lobby-en. Daarnaast proberen wij ook op andere manieren een rechtenvoorbehoud voor onze rechthebbenden op collectief niveau te faciliteren.