FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Kan ik me aansluiten als erfgenaam van een visuele maker?

Omdat het auteursrecht tot 70 jaar na het overlijden van de maker blijft bestaan, heeft het zeker zin om je als erfgenaam van een maker aan te sluiten bij Pictoright. Wij beheren de rechten van de maker en keren de vergoedingen aan de erfgenamen uit.

 

Akte van erfrecht

Om je aan te sluiten hebben we bewijs nodig dat je (eventueel met anderen) erfgenaam bent. Dit kan het beste aan de hand van een akte van erfrecht. Dit is een document dat na het overlijden door een notaris wordt opgesteld waarin aangegeven wordt wie de erfgenamen zijn. Dit kan zijn op basis van een testament of de wettelijke verdeling. Omdat de akte van erfrecht pas na het overlijden wordt opgesteld aan de hand van de definitieve situatie is dit het meest betrouwbare document. Je hebt de akte van erfrecht vaak ook nodig om andere zaken uit de nalatenschap te regelen, dus er is een grote kans dat je dit document al in je bezit hebt.

Testament

Als er geen akte van erfrecht beschikbaar is, kunnen we in sommige gevallen ook gebruik maken van een testament. In het testament staat beschreven wie de erfgenamen zijn. Omdat een testament later herroepen kan worden door een nieuwere versie, geeft het minder zekerheid over wie de erfgenamen zijn. Bij het Centraal Testamenten Register is (kosteloos) een verklaring op te vragen waaruit blijkt op welke datum het laatste testament is opgesteld.

Geen Testament

Als er geen Testament is opgesteld geldt in beginsel de wettelijke verdeling. Bij het Centraal Testamenten Register is (kosteloos) een verklaring op te vragen waaruit blijkt dat er geen testament is. Pictoright zal in dat geval uitgaan van de wettelijke verdeling bij het vaststellen van de erfgenamen.

Centraal Testamenten Register

Het Centraal Testamenten Register is hier te vinden: https://particulieren.notaris.nl/ctrp/

Meerdere erfgenamen

Als een maker meerdere erfgenamen heeft, vragen wij altijd om één contactpersoon. Dit is degene die het aansluitingsformulier invult en onze contactpersoon is. Diegene zal ook de vergoedingen ontvangen en dient deze conform onderlinge afspraken onder de overige erfgenamen te verdelen. De overige erfgenamen ondertekenen het aansluitingsformulier om aan te geven dat ze hier akkoord mee zijn.