FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Kan ik me aansluiten als erfgenaam?

Het auteursrecht geldt gedurende de periode tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar. En dit auteursrecht gaat via de normale erflijn over op de nabestaanden. Erfgenamen kunnen zich gezamenlijk en vertegenwoordigd door één contactpersoon aansluiten bij Pictoright, zowel voor individuele rechten, volgrecht, als collectieve rechten. Bel ons bij twijfel over de meest geschikte aansluitingsvorm. Er dient een testament of verklaring van erfrecht te worden overlegd. Als de auteursrechten zijn ondergebracht in een stichting, dan kan deze stichting zich natuurlijk ook aansluiten. Hier vind je informatie over de aansluiting: https://pictoright.nl/makers/