FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Hoe zit het met citaatrecht, parodie en andere beperkingen?

In de lobby van de grote techbedrijven tegen deze wetgeving is hier veel nadruk op gelegd. Men was bang dat dit ook effect zou hebben op gebruik dat is vrijgesteld van auteursrecht, zoals gebruik met het oog op het maken van een parodie. Het kan inderdaad zo zijn dat in een specifiek geval een upload als een parodie wordt beschouwd (bijvoorbeeld sommige memes). De vraag is of het platform daar dan wel voor moet betalen, omdat de gebruiker misschien een beroep kan doen op deze uitzondering. Pictoright ziet hier niet echt een probleem: we gaan vaker regelingen aan waarbij er rekening wordt gehouden met vormen van gebruik waarvoor niet of minder betaald hoeft te worden. Pictoright is bereid rekening te houden met de specifieke omstandigheden van dit gebruik. Bovendien zou een regeling het uploaden van dergelijke parodieën niet een halt toe roepen. Van een ‘uploadfilter’ is wat Pictoright betreft geen sprake.