FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Als het zover is: hoe gaat Pictoright de vergoedingen verdelen?

Bij collectieve vergoedingen is het vaak zo dat een bedrag wordt afgesproken, dat niet per se direct gekoppeld is aan een specifiek gebruik. Platforms zullen niet concreet hoeven bij te houden hoe vaak werk van Pictoright-aangeslotene wordt gedeeld, en vervolgens voor elke upload moeten betalen, maar waarschijnlijk op basis van een inschatting een groot bedrag betalen (een ‘lumpsum’). Pictoright heeft ruime ervaring met het verdelen van dergelijke gelden, waarbij er geen één op één relatie is tussen het gebruik en de vergoeding. Hiertoe zal op den duur een systematiek worden opgesteld, om een eerlijke verdeling te verzekeren.