FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Welke copyrightvermelding moet bij het werk van aangeslotenen bij Pictoright geplaatst worden?

Onder of bij het afgebeelde werk moet steeds een duidelijke en volledige copyrightvermelding worden geplaatst. De juiste copyrightvermelding luidt als volgt: 

© naam kunstenaar, originele titel werk, (eventueel gevolgd door vertaling van titel), jaar creatie, c/o Pictoright Amsterdam 20XX (jaar van publicatie)

Als er meer werken van verschillende kunstenaars in één publicatie worden afgebeeld, kan worden volstaan met opname van de volgende tekst in het colofon of de aftiteling:

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 20XX (jaar van publicatie)

Daarnaast is de gebruiker verplicht om op een passende plaats de titel van het gereproduceerde werk en de naam van de auteur van het werk te vermelden. N.B.: sommige makers hebben een afwijkende copyrightvermelding. Bekijk hiervoor de Kunstenaarslijst Bijzondere Voorwaarden Pictoright