FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wanneer mag ik gebruik maken van werk zonder toestemming?

In sommige gevallen mag je wel beeld gebruiken zonder toestemming van de maker. Op basis van het citaatrecht bijvoorbeeld mag iemand een werk ‘citeren’, dat wil zeggen een werk in zijn geheel of deels overnemen in de context van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling of soortgelijke artikelen. Er zijn wel allerlei voorwaarden waaraan een citaat moet voldoen wil er geen sprake zijn van auteursrechtinbreuk. Een andere uitzondering vormt kunst in de openbare ruimte. Afbeeldingen van kunstwerken of gebouwen die permanent op openbare plaatsten te zien zijn, mogen vaak zonder toestemming van de maker openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Belangrijk is wel dat het werk wordt afgebeeld zoals het in zijn omgeving te zien is. Lees hierover meer onder Auteursrecht.