FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Heb ik ook auteursrecht op een werk dat ik in dienstverband of in opdracht heb gemaakt?

Het auteursrecht op een werk komt toe aan de maker. Een belangrijke uitzondering hierop is werk dat in dienstverband is gemaakt: in dat geval ligt het auteursrecht meestal bij de werkgever. Daar wordt alleen van afgeweken als er andere afspraken over zijn gemaakt in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.

Het auteursrecht op een werk dat in opdracht is gemaakt, ligt wel bij de maker. Het is daarbij wel van belang dat de naam van de maker bij de eerste openbaarmaking op de een of andere manier wordt vermeld. Diens naam hoeft niet per se op het werk of op de exemplaren waarop het werk is afgebeeld vermeld te staan, maar kan ook genoemd worden in een toespraak of een begeleidend communiqué. Een pseudoniem of initialen zijn al voldoende.