FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat kan ik doen als mijn werk al in een AI-database is opgenomen?

Allereerst zul je moeten vaststellen of dit het geval is: is je werk opgenomen in een AI-database? Dit kun je controleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van de website: Have I Been Trained? Met deze tool kun je controleren of jouw werk is opgenomen in LAION, de Stable Diffusion V3 database. Dit is een Open Software database, waar meerdere AI-ontwikkelaars gebruik van maken. Je dekt hiermee dus een groot deel van de beeld-AI tools.

Om te voorkomen dat je werk wordt meegenomen in een volgende trainingsronde van Stable Diffusion kun je via Have I Been Trained? vervolgens een opt-out verzoek doen via Spawning. Hiermee vraag je dus of jouw werk verwijderd kan worden uit deze specifieke database. Hoewel Stability AI stelt deze opt-out verzoeken te zullen honoreren, is de juridische status hiervan tot op heden onduidelijk. Het beste lijkt om te voorkomen dat werk in de database belandt, door bij het uploaden van je werk al een opt-out verzoek op te nemen. Zie hierover meer onder Wat kan ik als maker doen om te voorkomen dat mijn werk, dat is geplaatst op een door mij beheerde site, wordt gebruikt als trainingsdata voor een AI-systeem?’.