FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat is de wettelijke basis voor een uploadvergoeding?

De regeling die Pictoright met online platforms wenst aan te gaan is gebaseerd op art. 29c van de Auteurswet, dat zijn basis weer vindt in een Europese richtlijn: art. 17 van de DSM-richtlijn.