Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Deze zogeheten SoCugelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

Deadlines voor aanvragen 2023:

  • 12 februari
  • 9 april
  • 21 mei
  • 6 augustus
  • 17 september
  • 22 oktober

Bij eventuele vragen over de procedure en/of jouw specifieke aanvraag adviseren wij je om ruim voor de deadline contact met ons op te nemen, zodat er voldoende tijd is om hierop te reageren. Wij streven ernaar om binnen 7 weken na het verstrijken van de deadline over de uitkomst te informeren.

klik hier voor een impressie van de door het fonds ondersteunde projecten en initiatieven (niet volledig).

Het Pictoright Fonds heeft o.a. de volgende projecten
en initiatieven ondersteund: