FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Kan ik mijn publicaties in het huidige jaar al opgeven?

Voor boeken kan dit, maar de uitbetaling is altijd pas in december van het volgende jaar. Voor tijdschriften en kranten kan dit echter niet. Het is de bedoeling dat je uitsluitend opgeeft hoeveel publicaties er in een heel jaar in een tijdschrift of krant staan. Halverwege het jaar is het niet mogelijk al een compleet jaaroverzicht te geven. Doe dus de opgave van kranten en tijdschriften pas na afloop van het lopende jaar.