FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Kan ik bezwaar maken als ik het niet eens ben met een beslissing van Pictoright?

Ja dat kan. Rechthebbenden die het niet eens zijn met een beslissing van Pictoright kunnen hiervan melding maken. Zie hiervoor de Klachten- en geschillenregeling Rechthebbenden