FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat te doen als ik het ISSN van een tijdschrift niet kan achterhalen?

Een ISSN wordt gebruikt om de distributie van de tijdschriften in goede banen te leiden. Het is, net als het ISBN bij boeken, een uniek identificatienummer. De tijdschriften die niet (of weinig) in de kiosk te krijgen zijn, hebben vaak geen ISSN. Als je een tijdschrift opgeeft dat wij nog niet kennen, gaan wij altijd het bestaan van het tijdschrift na. Het helpt daarbij als er een ISSN beschikbaar is. Als je een tijdschrift zonder ISSN opgeeft, zorg dan voor volledige vermelding van de titel/ondertitel/uitgever etc.