FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Fotografen en fotobureaus

Als een fotobureau zich namens een fotograaf meldt bij Pictoright, dan gaat Pictoright er in principe vanuit dat het fotobureau dit namens de fotograaf mag doen en hierover afspraken heeft gemaakt. Het fotobureau doet dan namens de fotograaf opgave en ontvangt de collectieve rechtenvergoedingen. Het fotobureau moet een zo groot mogelijk deel van de collectieve rechtenvergoedingen doorbetalen.

Als een fotograaf – om welke reden dan ook – van mening is dat een fotobureau niet namens haar/hem/hen mag opgeven, dan kan deze fotograaf dit aan Pictoright melden. Pictoright zal dan de fotograaf in staat stellen om de bijdrages zelf op te geven en zo direct de collectieve rechtenvergoedingen van Pictoright te ontvangen.

De mededeling van de fotograaf is hierin wat Pictoright betreft leidend. Pictoright zal in zo’n geval uitgaan van de juistheid van de mededeling van de fotograaf, wat ook tot gevolg heeft dat de fotograaf hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.

Mocht er sprake zijn van een dergelijke situatie, dan zal Pictoright aan het fotobureau meedelen dat het volgens de fotograaf geen opgave mag doen en aanspraak te maken op collectieve rechtenvergoedingen namens deze fotograaf. Dit om dubbele opgaven en uitbetalingen te voorkomen.

Indien Pictoright zelf constateert dat er door zowel een fotobureau als fotograaf voor dezelfde uitgavetitels/programmatitels/thuiskopievergoedingen wordt opgegeven, dan zal Pictoright eerst contact opnemen met de fotograaf in kwestie om de oorzaak te bespreken. Ook in geval van twijfel of het om dezelfde opgaves gaat, zal Pictoright contact opnemen met de fotograaf.