FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Voor welke platforms gaat de regeling op?

Het moet gaan om platforms die zijn aan te merken als een ‘OCSSP’: een ‘online content-sharing service provider’ of in het Nederlands: ‘een aanbieder van een online dienst voor het delen van inhoud’. Voor Pictoright is het duidelijk wat voor soort platforms daaronder vallen: de regeling geldt voor platforms als Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn etc. Voor platforms jonger dan drie jaar en met een omzet van minder dan tien miljoen euro geldt een minder vergaande regeling. Zij zijn maar in zeer beperkte zin aansprakelijk, maar moeten werken wel van hun platform verwijderen op het eerste verzoek van rechthebbenden.