FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Ik wil mijn aansluiting bij Pictoright opzeggen.

De aansluiting bij Pictoright kan alleen schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn is een maand. Pictoright zal de ontvangst van het verzoek bevestigen. De beëindiging gaat in per 31 december van het jaar waarin de aansluiting is opgezegd, tenzij anders overeengekomen. In het jaar van beëindiging dient aangeslotene aan de contributieverplichtingen te voldoen. Pictoright heeft het recht om lopende aanvragen en procedures met inachtneming van het reglement van aansluiting af te wikkelen. Toestemming voor gebruik die al verleend is op het moment van beëindiging blijft van kracht en wordt gewoon door Pictoright afgehandeld. Vooruitbetaalde contributie wordt niet terugbetaald.

De aansluiting eindigt ook:

- als er geen auteursrechten meer op het werk rust;

- als de aangeslotene geen auteursrechthebbende meer is.

Pictoright is te allen tijde bevoegd de aansluiting te beëindigen. Na verzoek hiertoe door aangeslotene zal Pictoright nadere toelichting verschaffen aan de aangeslotene over de beëindiging.

Heb je vragen over opzeggen, neem dan contact op met onze administratie via info@pictoright.nl. Wat de reden ook is waarom je wilt opzeggen: laat het ons in elk geval weten, zodat wij onze dienstverlening waar mogelijk kunnen verbeteren.