FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wie is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming en voor het betalen van een vergoeding?

Degene die het werk verveelvoudigt en openbaar maakt is verantwoordelijk. Dat is bijna altijd de uitgever van het medium waarin het werk is gepubliceerd. Zelfs wanneer de uitgever met een derde een overeenkomst heeft dat een werk door die derde wordt aangeleverd, blijft hij zelf verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden doorgeschoven naar een drukker, een kunstenaar of andere partij (bijv. een opdrachtgever). Wel kan het zijn dat er meerdere personen tegelijk openbaarmaken en/of verveelvoudigen. In geval van advertenties in een tijdschrift bijvoorbeeld is zowel de uitgever als de reclamemaker aansprakelijk.