FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat zal de AI Act kunnen betekenen voor beeldmakers?

Binnen de Europese wetgevingsinstanties is hard gewerkt aan regelgeving die van toepassing zal zijn op kunstmatige intelligentie: de zogenaamde ‘AI Act’.  Deze zal naar verwachting in de loop van dit jaar formeel geaccepteerd worden en in de loop van 2025 waarschijnlijk ‘van kracht’ zijn en daarmee bindend voor aanbieders van AI systemen.

In de AI Act worden hoog risico-toepassingen van AI aangewezen (denk daarbij aan analyse van biometrische gegevens of sociale kredietscores). In de laatste versie van de Act zijn ook voorstellen opgenomen die specifieke normen opleggen aan “generatieve AI” (de zogenaamde foundation models). Ook deze systemen moeten aan bepaalde zorgvuldigheids- en transparantienormen voldoen. Zo dienen de ontwikkelaars van deze modellen door middel van een ‘samenvatting’ (beperkt) inzicht te geven in hun trainingsdata en moeten zij een rechtenvoorbehoud van een rechthebbende (een opt-out) accepteren. Dat is in feite een bevestiging vanuit de Europese wetgever dat de reeds bestaande wetgeving over tekst- en datamining in het geval van AI trainen toegepast moet worden. Los van de aanvullende transparantie-eisen, die erg algemeen blijven, heeft de AI Act voor rechthebbenden helaas dus weinig nieuws geregeld.