FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Hoe sluit ik mij aan bij Pictoright en wat kost het?

Er zijn 3 aansluitvormen.

Aansluiten bij Pictoright voor het beheer van je volledige auteursrecht (met name van belang voor beeldend kunstenaars, zie makers - individuele rechten) kan door het Pictoright aansluitformulier compleet in te vullen. Daarmee machtig je Pictoright om je auteursrechten te beheren en te exploiteren; voor dat beheer houdt Pictoright 25% in van de geïncasseerde rechtenvergoedingen. Met deze aansluiting kun je ook een beroep doen op onze juridische afdeling als dat nodig is. En je bent meteen aangesloten voor je collectieve rechten en voor het uitoefenen van het volgrecht. Voor dit complete pakket bedraagt de jaarlijkse contributie € 46. Rechtspersonen (inclusief stichtingen die de auteursrechten van één kunstenaar beheren) en kunstenaarscollectieven die geen rechtspersoonlijkheid bezitten betalen een jaarlijkse contributie van € 92.”

Aansluiten voor alleen je collectieve rechten kan door het Pictoright aansluitformulier collectieve rechten in te vullen. Deze aansluiting is gratis, er wordt 9% ingehouden als Pictoright je collectieve rechten uitbetaalt. Deze aansluitvorm is vooral geschikt voor mensen die veel in opdracht van uitgeverijen en mediabedrijven werken, zoals illustratoren, fotografen en grafisch vormgevers.

Aansluiten voor alleen volgrecht kan door het Pictoright aansluitformulier volgrecht in te vullen. Ter dekking van de kosten van inning houden we bij de uitkering van volgrechtvergoedingen 10% administratiekosten in. (bij bedragen boven € 1.000 aan volgrecht per transactie wordt 5% ingehouden)