FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Waarom vragen jullie naar de oplage van een boek?

Tegenwoordig zijn er verschillende manieren van publiceren, zoals bijvoorbeeld printing on demand. Wij vragen naar de oplage omdat alles wat onder de 250 keer gedrukt en verkocht is, niet in aanmerking komt voor collectieve rechten. De collectieve rechten zijn in principe bedoeld voor uitgaves die voor het grote publiek te verkrijgen zijn en waarvan het aannemelijk is dat zij op redelijke schaal gelezen en bijvoorbeeld gekopieerd en/of uitgeleend worden.