FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Draag ik mijn auteursrechten over aan Pictoright als ik mij aansluit?

Je draagt nooit je gehele auteursrechten over aan Pictoright.

Met een aansluiting bij Pictoright voor je individuele rechten, draag je je rechten niet over, maar machtig je ons exclusief om de auteursrechten van je werk uit te oefenen. Je behoudt zelf het auteursrecht. Met name autonoom werkende kunstenaars zijn gebaat bij deze aansluiting.

Met een aansluiting voor collectieve rechten (de rechten op collectieve vergoedingen die je onder meer ontvangt voor gepubliceerd werk in kranten, tijdschriften, boeken en op tv) draag je deze specifiek genoemde rechten wel, voor de duur van je aansluiting, aan Pictoright over. Het gaat hierbij dus niet om het overdragen van je gehele auteursrechten, maar alleen voor het deel dat toeziet op de genoemde collectieve rechten. Hierdoor kan Pictoright deze vergoedingen namens jou innen bij onder andere de Stichting Leenrecht, Stichting Reprorecht, Stichting Thuiskopie en de TV/kabel, zodat deze vervolgens aan jou uitgekeerd kunnen worden. Dit geldt met name voor fotografen, illustratoren en grafisch vormgevers.