FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat is een licentie?

Op grond van het auteursrecht heeft alleen de maker het recht zijn werken te publiceren en te reproduceren. Als een maker aan iemand toestemming geeft om zijn werk te gebruiken, heet dat een licentie. Een licentie kan mondeling of schriftelijk zijn, in sommige gevallen zelfs stilzwijgend. Het is belangrijk om expliciet te vermelden voor welk gebruik toestemming wordt gegeven. Schriftelijke vastlegging voorkomt misverstanden. Een licentie verlenen gebeurt vaak tegen een ‘redelijke vergoeding’. Bij een aansluiting voor je volledig auteursrecht bij Pictoright, geef je Pictoright de opdracht om namens jou licenties te verlenen aan gebruikers van je werk. Pictoright incasseert daarvoor ook de vergoedingen, die aan jou worden uitbetaald. Klik hier voor het Pictoright-aansluitformulier-compleet