FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wanneer wordt er inbreuk gemaakt op mijn auteursrecht?

Wanneer een werk zonder toestemming van de maker is gepubliceerd of geproduceerd, noemen we dat een inbreuk op het auteursrecht van de maker. De maker kan dan een aantal maatregelen nemen.
In principe vormt elke verveelvoudiging en elke openbaarmaking van je werk zonder dat jij of Pictoright (als je aangesloten bent) daarvoor toestemming hebben gegeven, een inbreuk op je auteursrecht.
Met verveelvoudigen wordt zowel het letterlijk kopiëren of namaken van een werk als het bewerken ervan bedoeld.
Bij openbaar maken gaat het om het ter beschikking stellen van een werk aan het publiek. Hieronder valt onder meer het uitgeven van een boek, het uitvoeren van een opera, het vertonen van een film en het tentoonstellen van werken van beeldende kunst.
Vaak wordt een verbod tot verder gebruik gevorderd, en een geldbedrag als schadevergoeding. Als partijen onderling niet tot een schikking kunnen komen, zal een procedure gestart moeten worden bij de rechtbank.