FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat is het inhoudingspercentage voor Pictoright?

De 3 aansluitingsvormen hebben verschillende inhoudingspercentages.

Volgrecht: Pictoright houdt ter dekking van de kosten bij de uitkering van volgrechtvergoedingen 10% in over de eerste € 1.000 aan volgrecht. Over het meerdere wordt 5% ingehouden

Collectieve rechten: Pictoright houdt bij uitkering van collectieve rechten een percentage in van 9% ter dekking van de kosten

Individuele rechten: Pictoright houdt bij uitkering van individuele rechten een percentage in van 25% ter dekking van de kosten

Pictoright heeft met zusterorganisaties (in het buitenland) overeenkomsten met betrekking tot de verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen. Deze organisaties houden bij de uitkering van vergoedingen aan Pictoright ook kosten in. De kostenpercentages verschillen per organisatie.