FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Wat is het inhoudingspercentage voor Pictoright?

De 3 aansluitingsvormen hebben verschillende inhoudingspercentages.

Volgrecht: Pictoright houdt ter dekking van de kosten bij de uitkering van volgrechtvergoedingen 10% in over de eerste € 1.000 aan volgrecht. Over het meerdere wordt 5% ingehouden

Collectieve rechten: Pictoright houdt bij uitkering van collectieve rechten een percentage in van 9% ter dekking van de kosten

Individuele rechten: Pictoright houdt bij uitkering van individuele rechten een percentage in van 25% ter dekking van de kosten