FAQ

Vragen over Auteursrecht

Vragen over Auteursrecht en AI

Vragen over Collectieve rechten

Vragen over het Dossier Platforms

Vragen over het gebruik van andermans werk

Vragen over Individuele rechten

Vragen over kunst in de openbare ruimte

Vragen over Pictoright

Vragen over Volgrecht

X

Meer informatie over persoonlijkheidsrechten

De maker van een werk heeft naast de explotatierechten (de openbaarmakings- en verveelvoudigingsrechten) ook persoonlijkheidsrechten. Waar explotatierechten voornamelijk zien op de financiële waarde van het werk, zijn persoonlijkheidsrechten gebaseerd op de persoonlijke band van de maker met het werk. Persoonlijkheidsrechten zijn in beginsel (in tegenstelling tot explotiatierechten) niet overdraagbaar. (Na overlijden van de maker kunnen persoonlijkheidsrechten alleen ingeroepen worden door degene die daartoe door de maker zelf door middel van een handgeschreven codicil is gemachtigd.) Dit houdt onder andere in dat ze ook ingeroepen kunnen worden indien eigendom van het werk en eventueel de exploitatierechten bij een ander liggen.

Persoonlijkheidsrechten bestaan uit;

  • het recht te beslissen of een werk al dan niet in de openbaarheid wordt gebracht
  • het recht noodzakelijk geachte wijzigingen aan te brengen en het werk eventueel zelfs terug te trekken
  • het recht op erkenning als maker, waaronder het recht op naamsvermelding
  • het recht zich te verzetten tegen wijziging of aantasting van het werk

 

Ga terug