Pictoright Steunfonds 2022

De deadline van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Er komt géén nieuwe ronde in 2023, de ronde in 2022 was de laatste.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – afronding

De werkzaamheden voor het Pictoright Steunfonds 2022 zijn grotendeels afgerond.

Heb je destijds een verantwoording ingediend en tot op heden nog niets van ons vernomen? Dan mag je er vanuit gaan dat wij de verantwoording als akkoord hebben bevonden.

Wij hebben geen aparte creditnota voor de werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds. De e-mail met daarin de officiële toekenning zou voldoende moeten zijn voor de administratie. De werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds betreft staatssteun en is vrijgesteld van btw.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – verantwoording

Nu de deadline nadert voor het inleveren van de verantwoording is het druk bij het Steunfonds, zowel telefonisch als in de e-mailbox. Heb je een vraag? We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven, maar zorg er toch voor dat de verantwoording uiterlijk 30 november bij ons binnen is. Mochten we je pas na 30 november vragen om iets aan te passen, dan krijg je uiteraard de kans dat te doen.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – uitslag

Zo’n 1400 makers hebben een bijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2022 uitgekeerd gekregen. Het bedrag kon vastgesteld worden op  €1515,- voor degene die voor de Steunfonds 2022 en de Steunfonds startende maker- regelingen in aanmerking kwamen. Makers die recht hadden op de aanvulling Steunfonds 2021 kregen een bedrag van €640,- uitgekeerd (samen met de €875,- van afgelopen jaar komen zij in totaal dus ook tot een bedrag van €1515,-).

Heb je een aanvraag gedaan maar geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact op via steunfonds@pictoright.nl.

 

Vanuit het Ministerie van OCW wordt er nogmaals een coronasteunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er in 2022 een derde ronde van het Pictoright Steunfonds is. Deze ronde kent twee regelingen.

 • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
 • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.

Ook is het mogelijk om een aanvulling op de werkbijdrage 2021 aan te vragen:

 • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

 

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepenveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar. Dit betekent dat een beeldmaker die de aanvulling op het steunfonds 2021 ontvangt aangevuld wordt tot een bedrag gelijk aan de bijdrage die de twee andere regelingen ontvangen.

Klik hier voor antwoorden op FAQ – veelgestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020.

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2021.

Voor de rondes 2020 en 2021 kunnen géén aanvragen meer worden ingediend.

 

X

Aanvraag Startende makers

De deadline voor aanvragen van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Scroll naar beneden voor meer informatie over de verantwoording.

Persoonlijke voorwaarden

Je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent professioneel beeldmaker uit de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp, illustratie, fotografie en beeldende kunst.
 • Je bent een Nederlandse maker of als maker actief op de Nederlandse markt (belastingplichtig in Nederland en ingeschreven bij de KVK of deelnemer aan KOR (Kleineondernemersregeling).
 • Je bent afgestudeerd vanaf 2017 aan een opleiding tot professioneel beeldmaker.

 

Het is mogelijk om meerdere aanvragen vanuit dezelfde organisatie in te dienen. (Hiervoor geldt het principe: een gezamenlijke bijdrage van (bijv.) twee personen geldt als twee individuele aanvragen.) Voorbeeld: Twee ontwerpers die gezamenlijk een studio hebben kunnen individueel een aanvraag indienen.

Iedere individuele maker mag maar één keer beroep doen op de werkbijdrage van deze tranche van het Pictoright Steunfonds 2022.

 

Financiële voorwaarde

Je verklaart in een de-minimisverklaring voor OCW dat je niet meer dan €200.000,- aan staatssteun hebt ontvangen in de afgelopen 2 belastingjaren. (Hieronder valt bijvoorbeeld een TOZO-bijdrage. Als het goed is, heb je een jaaropgave 2020 ontvangen van de gemeente waar het totaal ontvangen TOZO-bedrag op te vinden is.) De de-minimisverklaring is onderdeel van de Steunfondsverklaring. Klik hier voor vragen over de de-minimisverklaring.

 

Bestedingsvoorwaarden

De werkbijdrage besteed je aan minimaal één van onderstaande voorwaarden:

 • creatie van nieuw werk;
 • investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk;
 • nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Op deze pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de besteding.

 

Aan te leveren documenten

 • Het aanvraagformulier inclusief de de-minimisverklaring
 • Een KvK-uittreksel (mag niet ouder zijn dan 2 jaar en hoeft niet gewaarmerkt te zijn).
 • Ben je niet btw-plichtig? Dan stuur je óók een bewijs van deelname aan de KOR (Kleineondernemersregeling) mee met je aanvraag. Dit bewijs heb je van de Belastingdienst ontvangen. (Ben je niet btw-plichtig en sta je niet ingeschreven bij de KvK? Dan is alleen een bewijs van deelname aan de KOR voldoende.)
 • Bewijs van afstuderen aan een relevante opleiding
 • Cv van je beroepspraktijk sinds afstuderen (inclusief link naar online portfolio of webshop/website/Instagram/etc.)

Deadline: 26 juni 2022. De aanvraag moet uiterlijk 26 juni 2022 volledig ingevuld bij Pictoright ingediend zijn via steunfonds@pictoright.nl onder vermelding van “Aanvraag Steunfonds startende makers”.

Het is niet nodig om voor deze aanvraag een projectplan mee te sturen. De automatische reply die je ontvangt na het indienen van je aanvraag geldt als ontvangstbevestiging. Bij een incomplete of ongeldige aanvraag nemen wij contact met je op.

Pictoright behoudt zich het recht voor de ingediende verklaringen en verantwoordingen te controleren. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

 

Verantwoording

Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden én een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage. In de omschrijving dienen de facturen te worden toegelicht. Je levert dus twee documenten in:

 1. het verantwoordingsformulier;
 2. een pdf met alle bonnen/facturen onder elkaar.
  • Heb je meer dan vijf bonnen/facturen? Dan dien je hier een Excel-overzicht van te maken waarin alle bedragen onder elkaar staan. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin van de pdf met het bewijsmateriaal.
  • Heb je kosten gemaakt in een andere valuta? Dan zien wij hier graag een omrekening naar euro’s van terug in een Excel-overzicht. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin van de pdf met het bewijsmateriaal.
  • Besteed je (maximaal de helft) van de werkbijdrage aan uurloon? Dan dien je je uren onder elkaar te zetten in een Excel-overzicht. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin de pdf met het bewijsmateriaal.
 • Houd er rekening mee dat je, afhankelijk van jouw situatie als maker, wel of geen btw meerekent bij de optelsom van de uitgaven.

De verantwoording (in pdf) dient uiterlijk op 30 november 2022 te zijn aangeleverd via steunfonds@pictoright.nl. Mochten jouw documenten te groot zijn om via e-mail te sturen, dan kun je ons een online link naar de documenten zonder verloopdatum sturen.

Het werk dat tot stand is gekomen door de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2022 hoeft nog niet af te zijn op 30 november.

De bestedingsperiode van de werkbijdrage is vanaf 25 april 2022 tot en met 30 november 2022.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Ben je na jouw aanvraag van bank veranderd? Laat ons dit dan uiterlijk op zondag 2 oktober weten via een ingevuld mutatieformulier (via deze pagina te vinden onder het kopje ‘Financieel’) naar info@pictoright.nl.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2019, 2020 en/of 2021 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.