Pictoright Steunfonds 2022

De deadline van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. 

We zijn op dit moment druk bezig met de laatste verwerkingen van de aanvragen. De uitslag van jouw aanvraag duurt hierdoor helaas wat langer dan verwacht. We streven ernaar om alle aanvragers in september te informeren.

Dank je wel voor je geduld!

 

Vanuit het Ministerie van OCW wordt er nogmaals een coronasteunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er in 2022 een derde ronde van het Pictoright Steunfonds is. Deze ronde kent twee regelingen.

 • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
 • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.

Ook is het mogelijk om een aanvulling op de werkbijdrage 2021 aan te vragen:

 • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

 

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepenveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar. Dit betekent dat een beeldmaker die de aanvulling op het steunfonds 2021 ontvangt aangevuld wordt tot een bedrag gelijk aan de bijdrage die de twee andere regelingen ontvangen.

Klik hier voor antwoorden op FAQ – veelgestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020.

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2021.

Voor de rondes 2020 en 2021 kunnen géén aanvragen meer worden ingediend.

 

X

Aanvraag Pictoright Steunfonds 2022

De deadline voor aanvragen van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Scroll naar beneden voor meer informatie over de verantwoording.

Persoonlijke voorwaarden

Je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent professioneel beeldmaker uit de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp, illustratie, fotografie en beeldende kunst.
 • Je bent een Nederlandse maker of als maker actief op de Nederlandse markt (belastingplichtig in Nederland en ingeschreven bij de KVK of deelnemer aan de KOR (Kleineondernemersregeling).

Het is mogelijk om meerdere aanvragen vanuit dezelfde organisatie in te dienen. (Hiervoor geldt het principe: een gezamenlijke bijdrage van (bijv.) twee personen geldt als twee individuele aanvragen.) Voorbeeld: Twee ontwerpers die gezamenlijk een studio hebben kunnen individueel een aanvraag indienen.

Iedere individuele maker mag maar één keer beroep doen op de werkbijdrage van deze ronde van het Pictoright Steunfonds 2022.

 

Financiële voorwaarden

Je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt minimale omzet in 2019 of 2020 van €8.000 behaald door uitvoering van je beroepspraktijk als illustrator, ontwerper, fotograaf of beeldend kunstenaar. (Nevenactiviteiten als docentschappen, geven van cursussen, participeren in adviescommissies ed. niet meegerekend.)
 • Je hebt minimaal omzetverlies in 2021 ten opzichte van 2019 óf 2020 van 20%.
 • Je verklaart in een de-minimisverklaring voor OCW dat je niet meer dan €200.000,- aan staatssteun hebt ontvangen in de afgelopen 2 belastingjaren. (Hieronder valt bijvoorbeeld een TOZO-bijdrage. Als het goed is, vind je in de jaaropgave van de gemeente het totaal ontvangen TOZO-bedrag.) De de-minimisverklaring is onderdeel van de Steunfondsverklaring. Klik hier voor vragen over de de-minimisverklaring.

 

Bestedingsvoorwaarden

De werkbijdrage besteed je aan minimaal één van onderstaande voorwaarden:

 • creatie van nieuw werk;
 • investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk;
 • nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag aan uurloon worden uitgegeven. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Op deze pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de besteding.

 

Aan te leveren documenten 

De aanvraag moet uiterlijk 26 juni 2022 volledig ingevuld bij Pictoright ingediend zijn via steunfonds@pictoright.nl onder vermelding van “Aanvraag Pictoright Steunfonds 2022”.

Het is niet nodig om voor deze aanvraag een projectplan mee te sturen. De automatische reply die je ontvangt na het indienen van jouw aanvraag geldt als ontvangstbevestiging. Bij een incomplete of ongeldige aanvraag nemen wij contact met je op.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van van 2019, 2020 en/of 2021 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

 

Verantwoording

Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden én een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage. In de omschrijving dienen de facturen te worden toegelicht. Je levert dus twee documenten in:

 1. het verantwoordingsformulier;
 2. een pdf met alle bonnen/facturen onder elkaar.
  • Heb je meer dan vijf bonnen/facturen? Dan dien je hier een Excel-overzicht van te maken waarin alle bedragen onder elkaar staan. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin van de pdf met het bewijsmateriaal.
  • Heb je kosten gemaakt in een andere valuta? Dan zien wij hier graag een omrekening naar euro’s van terug in een Exel-overzicht. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin van de pdf met het bewijsmateriaal.
  • Besteed je (maximaal de helft) van de werkbijdrage aan uurloon? Dan dien je je uren onder elkaar te zetten in een Exel-overzicht. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin de pdf met het bewijsmateriaal.
 • Houd er rekening mee dat je, afhankelijk van jouw situatie als maker, wel of geen btw meerekent bij de optelsom van de uitgaven.

De verantwoording dient uiterlijk op 30 november 2022 bij Pictoright te zijn aangeleverd via steunfonds@pictoright.nl.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2019, 2020 en/of 2021 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

 

Hoe verantwoord ik mijn uitgaven als ik voor 30 november 2022 nog niet kan laten zien wat ik ermee heb gedaan?

Voor de verantwoording moeten wij kunnen zien dat de werkbijdrage uiterlijk op 30 november 2022 aan de bestedingsvoorwaarden is uitgegeven. Het werk dat tot stand is gekomen door de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2022 hoeft dus nog niet af te zijn op 30 november.