Pictoright Steunfonds 2022

Vanuit het Ministerie van OCW wordt er nogmaals een steunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er in 2022 een derde ronde van het Pictoright Steunfonds is. Deze ronde kent twee regelingen.

 • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
 • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.

Ook is het mogelijk om een aanvulling op de werkbijdrage 2021 aan te vragen:

 • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 26 juni 2022.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepenveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar. Dit betekent dat een beeldmaker die de aanvulling op het steunfonds 2021 ontvangt aangevuld wordt tot een bedrag gelijk aan de bijdrage die de twee andere regelingen ontvangen.

Klik hier voor antwoorden op FAQ – veelgestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020.

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2021.

Voor de rondes 2020 en 2021 kunnen géén aanvragen meer worden ingediend.

 

X

Aanvraag aanvulling Steunfonds 2021

De makers die uit het Pictoright Steunfonds 2021 een werkbijdrage van €875,- toegekend kregen, hebben inmiddels een bericht ontvangen met daarin informatie over hoe zij aanspraak kunnen maken. Deze makers kunnen géén aanspraak maken op de andere twee regelingen van het Pictoright Steunfonds 2022.

Ben jij een maker die een werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2021 heeft gekregen maar heb je deze e-mail niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid in je spam-inbox of neem contact met ons op.

Je hebt voor de Steunfondsronde van 2021 een verklaring ingevuld dat je voldoet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden blijven gelden voor de aanvullende bijdrage. Je hoeft dus niet opnieuw een verklaring in te dienen. De verklaring die je in 2021 hebt ingevuld blijft geldig.

 

Let op: we vragen je goed na te denken of je een aanvulling op de werkbijdrage van het Steunfonds 2021 zou willen ontvangen. Als je de aanvulling niet denkt te kunnen inzetten volgens de voorwaarden óf je beroepspraktijk draait inmiddels weer, vragen we je om met NEE te reageren op de e-mail die we je hebben gestuurd. Als je het bedrag niet volgens de voorwaarden uitgeeft zijn wij namelijk genoodzaakt deze terug te vorderen. Als je het bedrag niet nodig hebt kunnen we er een andere maker mee helpen die nog wel wat steun kan gebruiken vanwege de coronaperiode.

 

Bestedingsvoorwaarden

De werkbijdrage besteed je aan minimaal één van onderstaande voorwaarden:

 • creatie van nieuw werk;
 • investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk;
 • nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag aan uurloon worden uitgegeven.

Mocht je twijfelen of jouw bestedingsdoel in aanmerking komt, kijk dan even in het FAQ-overzicht. Heb je hierna nog vragen, mail ons dan op steunfonds@pictoright.nl.

Uiterlijk op 26 juni 2022 verwachten wij een reactie. Als wij geen reactie van je ontvangen gaan wij ervan uit dat je afziet van de aanvullende bijdrage.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

 

Verantwoording

Er zijn verschillende opties voor de verantwoording van een werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2021:

 • Je besteedt de aanvulling aan hetzelfde project als waar je de werkbijdrage uit het Steunfonds 2021 voor hebt gebruikt. Dien dan uiterlijk op 30 november 2022 een nieuwe verantwoording in waarin je minimaal het totaalbedrag van beide rondes verantwoordt. (Ook wanneer jouw al ingeleverde verantwoording het bedrag van de werkbijdrage en de aanvulling overschrijdt, verwachten wij een nieuwe verantwoording.)
 • Je besteedt de aanvulling voor een ander project dan waar je de werkbijdrage uit het Steunfonds 2021 voor hebt gebruikt. Dan verwachten wij uiterlijk op 30 november 2022 een extra verantwoording voor besteding gedaan vanuit de aanvulling. De verantwoording die je voor de ronde 2021 al hebt ingeleverd (deadline was 31 maart 2022), hoef je niet nogmaals in te leveren tenzij wij vragen of opmerkingen hebben.

In de twee bovenstaande gevallen moet de besteding plaatsvinden tussen 15 juni 2021 en 30 november 2022. Het eindresultaat hoeft bij de verantwoording niet zichtbaar te zijn. Het verantwoordingsformulier voor het Pictoright Steunfonds 2022 komt t.z.t. online.

Een laatste optie is de volgende:

 • Je maakt geen gebruik van de aanvulling of je hebt niet gereageerd op onze mail over de aanvulling (deadline hiervoor is 26 juni 2022). In dit geval zijn er twee mogelijkheden:
  • Als het goed is, heb je jouw verantwoording over de werkbijdrage uit het Steunfonds 2021 al ingeleverd. In dat geval hoef je niets te doen.
  • Heb je jouw verantwoording van het Steunfonds 2021 nog niet ingeleverd? Dan is de laatste kans hiervoor op uiterlijk op 26 juni 2022. Klik hier voor meer informatie over het inleveren van de verantwoording van het Steunfonds 2021. Als wij na 26 juni 2022 nog geen verantwoording hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2021 terug te vorderen.

In dit geval moet de besteding plaatsvinden tussen 15 juni 2021 en 31 maart 2022. Het eindresultaat hoeft bij de verantwoording niet zichtbaar te zijn.

Mochten wij vragen of opmerkingen hebben over je verantwoording, dan nemen we contact met je op.