Pictoright Steunfonds 2022

De deadline van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Er komt géén nieuwe ronde in 2023, de ronde in 2022 was de laatste.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – afronding

De werkzaamheden voor het Pictoright Steunfonds 2022 zijn grotendeels afgerond.

Heb je destijds een verantwoording ingediend en tot op heden nog niets van ons vernomen? Dan mag je er vanuit gaan dat wij de verantwoording als akkoord hebben bevonden.

Wij hebben geen aparte creditnota voor de werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds. De e-mail met daarin de officiële toekenning zou voldoende moeten zijn voor de administratie. De werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds betreft staatssteun en is vrijgesteld van btw.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – verantwoording

Nu de deadline nadert voor het inleveren van de verantwoording is het druk bij het Steunfonds, zowel telefonisch als in de e-mailbox. Heb je een vraag? We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven, maar zorg er toch voor dat de verantwoording uiterlijk 30 november bij ons binnen is. Mochten we je pas na 30 november vragen om iets aan te passen, dan krijg je uiteraard de kans dat te doen.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – uitslag

Zo’n 1400 makers hebben een bijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2022 uitgekeerd gekregen. Het bedrag kon vastgesteld worden op  €1515,- voor degene die voor de Steunfonds 2022 en de Steunfonds startende maker- regelingen in aanmerking kwamen. Makers die recht hadden op de aanvulling Steunfonds 2021 kregen een bedrag van €640,- uitgekeerd (samen met de €875,- van afgelopen jaar komen zij in totaal dus ook tot een bedrag van €1515,-).

Heb je een aanvraag gedaan maar geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact op via steunfonds@pictoright.nl.

 

Vanuit het Ministerie van OCW wordt er nogmaals een coronasteunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er in 2022 een derde ronde van het Pictoright Steunfonds is. Deze ronde kent twee regelingen.

 • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
 • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.

Ook is het mogelijk om een aanvulling op de werkbijdrage 2021 aan te vragen:

 • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

 

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepenveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar. Dit betekent dat een beeldmaker die de aanvulling op het steunfonds 2021 ontvangt aangevuld wordt tot een bedrag gelijk aan de bijdrage die de twee andere regelingen ontvangen.

Klik hier voor antwoorden op FAQ – veelgestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020.

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2021.

Voor de rondes 2020 en 2021 kunnen géén aanvragen meer worden ingediend.

 

X

Aanvraag aanvulling Steunfonds 2021

De deadline van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om te reageren. Scroll naar beneden voor meer informatie over de verantwoording.

 

De makers die uit het Pictoright Steunfonds 2021 een werkbijdrage van €875,- toegekend kregen, hebben inmiddels een bericht ontvangen met daarin informatie over hoe zij aanspraak kunnen maken. Deze makers kunnen géén aanspraak maken op de andere twee regelingen van het Pictoright Steunfonds 2022.

Ben jij een maker die een werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2021 heeft gekregen maar heb je deze e-mail niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid in je spam-inbox of neem contact met ons op.

Je hebt voor de Steunfondsronde van 2021 een verklaring ingevuld dat je voldoet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden blijven gelden voor de aanvullende bijdrage. Je hoeft dus niet opnieuw een verklaring in te dienen. De verklaring die je in 2021 hebt ingevuld blijft geldig.

Uiterlijk op 26 juni 2022 verwachten wij een reactie. Als wij geen reactie van je ontvangen gaan wij ervan uit dat je afziet van de aanvullende bijdrage.

Let op: we vragen je goed na te denken of je een aanvulling op de werkbijdrage van het Steunfonds 2021 zou willen ontvangen. Als je de aanvulling niet denkt te kunnen inzetten volgens de voorwaarden óf je beroepspraktijk draait inmiddels weer, vragen we je om met NEE te reageren op de e-mail die we je hebben gestuurd. Als je het bedrag niet volgens de voorwaarden uitgeeft zijn wij namelijk genoodzaakt deze terug te vorderen. Als je het bedrag niet nodig hebt kunnen we er een andere maker mee helpen die nog wel wat steun kan gebruiken vanwege de coronaperiode.

 

Bestedingsvoorwaarden

De werkbijdrage besteed je aan minimaal één van onderstaande voorwaarden:

 • creatie van nieuw werk;
 • investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk;
 • nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag aan uurloon worden uitgegeven. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Op deze pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de besteding.

 

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

 

Verantwoording

Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

Er zijn meerdere opties voor de verantwoording van een werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2021:

 • Je besteedt het gehele bedrag (werkbijdrage 2021 + aanvulling werkbijdrage 2022) aan hetzelfde project als waar je de werkbijdrage uit het Steunfonds 2021 voor hebt gebruikt. Dien dan uiterlijk op 30 november 2022 een nieuwe verantwoording in waarin je minimaal het totaalbedrag van beide rondes verantwoordt.
  • Ook wanneer jouw al aangeleverde verantwoording het bedrag van de werkbijdrage en de aanvulling overschrijdt, verwachten wij een nieuwe verantwoording.
 • Je besteedt de aanvulling voor een ander project dan waar je de werkbijdrage uit het Steunfonds 2021 voor hebt gebruikt. Dan verwachten wij uiterlijk op 30 november 2022 een extra verantwoording voor besteding gedaan vanuit de aanvulling.
  • De verantwoording die je voor de werkbijdrage van Steunfonds 2021 al hebt ingeleverd, hoef je niet nogmaals in te leveren tenzij wij vragen of opmerkingen hebben.
  • Heb je nog geen verantwoording aangeleverd voor de werkbijdrage uit Steunfonds 2021 (deadline was 31 maart 2022)? Dan lever je twee verantwoordingen aan (werkbijdrage 2021 én aanvulling werkbijdrage 2022).

In bovenstaande gevallen moet de besteding plaatsvinden tussen 15 juni 2021 en 30 november 2022. Het eindresultaat hoeft bij de verantwoording niet zichtbaar te zijn.

 

In te leveren documenten voor de verantwoording

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden én een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage. In de omschrijving dienen de facturen te worden toegelicht. Je levert dus twee documenten per verantwoording aan:

 1. het verantwoordingsformulier;
 2. een pdf met alle bonnen/facturen onder elkaar.
  • Heb je meer dan vijf bonnen/facturen? Dan dien je hier een Excel-overzicht van te maken waarin alle bedragen onder elkaar staan. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin van de pdf met het bewijsmateriaal.
  • Heb je kosten gemaakt in een andere valuta? Dan zien wij hier graag een omrekening naar euro’s van terug in een Excel-overzicht. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin van de pdf met het bewijsmateriaal.
  • Besteed je (maximaal de helft) van de werkbijdrage aan uurloon? Dan dien je je uren onder elkaar te zetten in een Excel-overzicht. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het begin de pdf met het bewijsmateriaal.
 • Houd er rekening mee dat je, afhankelijk van jouw situatie als maker, wel of geen btw meerekent bij de optelsom van de uitgaven.

De verantwoording (in pdf) dient uiterlijk op 30 november 2022 te zijn aangeleverd via steunfonds@pictoright.nl. Mochten jouw documenten te groot zijn om via e-mail te sturen, dan kun je ons een online link naar de documenten zonder verloopdatum sturen.

Het werk dat tot stand is gekomen door de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2022 hoeft nog niet af te zijn op 30 november

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2019, 2020 en/of 2021 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

Mochten wij vragen of opmerkingen hebben over je verantwoording, dan nemen we contact met je op.