Pictoright Steunfonds 2022

De deadline van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Er komt géén nieuwe ronde in 2023, de ronde in 2022 was de laatste.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – afronding

De werkzaamheden voor het Pictoright Steunfonds 2022 zijn grotendeels afgerond.

Heb je destijds een verantwoording ingediend en tot op heden nog niets van ons vernomen? Dan mag je er vanuit gaan dat wij de verantwoording als akkoord hebben bevonden.

Wij hebben geen aparte creditnota voor de werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds. De e-mail met daarin de officiële toekenning zou voldoende moeten zijn voor de administratie. De werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds betreft staatssteun en is vrijgesteld van btw.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – verantwoording

Nu de deadline nadert voor het inleveren van de verantwoording is het druk bij het Steunfonds, zowel telefonisch als in de e-mailbox. Heb je een vraag? We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven, maar zorg er toch voor dat de verantwoording uiterlijk 30 november bij ons binnen is. Mochten we je pas na 30 november vragen om iets aan te passen, dan krijg je uiteraard de kans dat te doen.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – uitslag

Zo’n 1400 makers hebben een bijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2022 uitgekeerd gekregen. Het bedrag kon vastgesteld worden op  €1515,- voor degene die voor de Steunfonds 2022 en de Steunfonds startende maker- regelingen in aanmerking kwamen. Makers die recht hadden op de aanvulling Steunfonds 2021 kregen een bedrag van €640,- uitgekeerd (samen met de €875,- van afgelopen jaar komen zij in totaal dus ook tot een bedrag van €1515,-).

Heb je een aanvraag gedaan maar geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact op via steunfonds@pictoright.nl.

 

Vanuit het Ministerie van OCW wordt er nogmaals een coronasteunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er in 2022 een derde ronde van het Pictoright Steunfonds is. Deze ronde kent twee regelingen.

 • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
 • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.

Ook is het mogelijk om een aanvulling op de werkbijdrage 2021 aan te vragen:

 • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

 

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepenveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar. Dit betekent dat een beeldmaker die de aanvulling op het steunfonds 2021 ontvangt aangevuld wordt tot een bedrag gelijk aan de bijdrage die de twee andere regelingen ontvangen.

Klik hier voor antwoorden op FAQ – veelgestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020.

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2021.

Voor de rondes 2020 en 2021 kunnen géén aanvragen meer worden ingediend.

 

X

FAQ – veel gestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022

Persoonlijke voorwaarden

Het lukt mij niet om een digitale handtekening in het aanvraagformulier te plaatsen. Hoe kan ik nu de documenten aanleveren?

 • Als het goed is, heeft jouw PDF-reader een optie voor iets tekenen. Met die optie kun je een handtekening plaatsen. Anders voldoet de optie van een tekstvak invoeren ook, waarin je je ‘handtekening’ typt (je voor- en achternaam).
 • Lukt het niet? Dan kun je de documenten printen, ondertekenen en inscannen/een foto maken.
 • Wil dit ook niet lukken? Dan kun je de documenten printen, invullen, ondertekenen en naar ons per post sturen op Sarphatistraat 606-608, 1018 AV, Amsterdam.

Let op: Een aanvraag waarin gegevens en/of handtekeningen ontbreken, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Ik heb alleen een KvK wijziging van gegevens. Geldt dat ook als KvK-uittreksel?

 • Voor de aanvraag hebben we echt een KvK-uittreksel nodig (óf een bewijs van deelname aan de Kleineondernemersregeling, de KOR).

Ik heb alleen een inschrijving van de KvK. Geldt dat ook als KvK-uittreksel?

 • Voor de aanvraag hebben we echt een KvK-uittreksel nodig (óf een bewijs van deelname aan de Kleineondernemersregeling, de KOR).

Waar haal ik een KvK-uittreksel?

 • Via de site van de KvK. Het uittreksel hoeft niet gewaarmerkt te zijn, de optie voor €2,35 is dus voldoende. Kijk uit met andere sites die ook uittreksels uitgeven. Deze kunnen minder betrouwbaar en duurder zijn.

Ik heb geen bevestiging ontvangen nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, hoe weet ik of mijn aanvraag goed is aangekomen?

 • Je ontvangt een automatische reply, deze kan ook in je spam terecht zijn gekomen. De reply kun je zien als ontvangstbevestiging. Wij kijken naar elke aanvraag. Als we nog vragen hebben, nemen we contact met je op. Dat kan even duren.

 

Financiële voorwaarden

Wat is de-minimissteun?

 • De-minimissteun is een grens van €200.000 euro die de overheid mag schenken aan een bedrijf/individu zonder dat het als staatssteun gezien wordt (zie deze site voor meer uitleg). Zoals je ziet, gaat het om een hoog bedrag waar individuele makers die gebruik maken van onze Steunfondsregeling veelal niet mee te maken zullen hebben.

Wat is een de-minimisverklaring?

 • De de-minimisverklaring is in vrijwel alle gevallen een formaliteit. Wij gaan er niet vanuit dat onze aanvragers meer dan €200.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen. We snappen dat het een ingewikkelde regeling is. Belangrijk is dat je de verklaring naar eer en geweten invult.

Wat valt er onder de de-minimissteun?

In ieder geval:

 • TOG
 • TOZO
 • Mogelijk overige coronasteun vanuit de overheid.

Twijfel je of jouw steun onder de de-minimissteun valt? Neem dan contact op met de uitkerende partij.

Valt TVL of NOW onder de de-minimissteun?

 • Voor zover wij weten niet. Als het goed is, staat er op de toekenning die je hebt gekregen of de bewuste subsidie onder de de-minimissteun valt.

Twijfel je of jouw steun onder de de-minimissteun valt? Neem dan contact op met de uitkerende partij.

Kan ik een werkbijdrage aanvragen als ik ook al subsidies/bijdragen uit andere fondsen (bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds) heb ontvangen?

 • Dat ligt eraan. Als je reguliere subsidie(s) ontvangen hebt van andere fondsen in kun je nog steeds aanspraak maken op een werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2022. Kijk hierbij wel of de eerder ontvangen bijdrage vanuit een (Rijks)fonds uit een reguliere regeling komt of onderdeel was van een specifieke regeling i.v.m corona. In dat laatste geval is het mogelijk dat deze toch onder de-minimissteun valt. Als het goed is, staat overigens op de toekenning die je van het betreffende fonds hebt gekregen of het om de-minimissteun gaat. Mocht je hier toch nog twijfels over hebben, neem dan contact op met de uitkerende partij.

Hoe vul ik de de-minimisverklaring in?

 • Heb je de-minimissteun ontvangen in de afgelopen 2 belastingjaren? Vink dan het 2e vinkje aan: “beperkte de-minimissteun is verleend” op de verklaring. Heb je geen de-minimissteun ontvangen? Dan vink je het eerste vinkje aan: “geen de-minimissteun is verleend.” Bij beide vinkjes vul je de data in.
 • Onder het kopje “Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:” vul je je eigen gegevens in. Bij ‘Naam functionaris en functie’ kun je bijvoorbeeld je eigen naam en/of ‘eigenaar’ invullen.
 • Vergeet de handtekening niet.

 

Bestedingsvoorwaarden

Willen jullie niet van tevoren weten wat ik ga doen met de bijdrage?

 • Voor een aanvraag bij het Steunfonds 2022 hoeft dat niet. De aanvraagdocumenten (kijk per regeling welke documenten jij moet aanleveren) zijn voldoende voor de aanvraag.
 • Heb je een bestedingsdoel in gedachten en twijfel je of dit binnen de drie gestelde praktische voorwaarden valt (zie hieronder), neem dan toch even contact op of vermeld het beoogde bestedingsdoel bij de aanvraag.
  • creatie van nieuw werk;
  • investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk;
  • nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Wat verstaan jullie onder creatie van nieuw werk?

 • Het werk dat je nieuw maakt, zonder dat hier een opdrachtgever aan verbonden is. Als je in opdracht werkt ontvang je al een vergoeding van de opdrachtgever en heb je de steunfonds bijdrage niet nodig om het werk te creëren.

Wat verstaan jullie onder investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk?

 • Bijvoorbeeld nieuw materiaal, nieuwe software en hardware om nieuw/beter/mooier of meer werk te maken. Van kwasten tot lijsten tot lenzen tot nieuwe apparatuur (bijvoorbeeld: een laptop, camera, drukmachine etc.) tot software voor bijvoorbeeld fotobewerking. Ook relevante cursussen en workshops vallen hieronder.

Valt de huur van bijvoorbeeld een locatie of spullen ook onder de voorwaarde investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk?

 • Alleen de incidentele kosten specifiek voor het nieuwe werk waar je mee bezig bent komen in aanmerking. Reguliere kosten of vaste lasten niet, zoals de huur van de studio waar je altijd werkt.

Wat verstaan jullie onder nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk?

 • Bijvoorbeeld: een expositie met bestaand werk; een uitgave van bestaand werk (print of digitaal), je website verbeteren/updaten om meer potentiële klanten te bereiken.

 

Heb je een vraag over de verantwoording die hier niet tussen staat? Stuur je vraag naar steunfonds@pictoright.nl. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen reactie te geven. Het is momenteel erg druk bij het Steunfonds dus het kan misschien iets langer duren voor je antwoord krijgt. Hartelijk dank voor je begrip!

 

Verantwoording

 • Ontvang je een werkbijdrage van de regeling Pictoright Steunfonds 2022? Klik dan hier voor meer informatie en het verantwoordingsformulier.
 • Ontvang je een werkbijdrage van de regeling Steunfonds startende makers? Klik dan hier voor meer informatie en het verantwoordingsformulier.
 • Ontvang je de aanvullende werkbijdrage? Klik dan hier voor meer informatie en het verantwoordingsformulier.

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden én een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage. In de omschrijving dienen de facturen te worden toegelicht.

De verantwoordingen (in pdf) van alle regelingen dienen uiterlijk op 30 november 2022 te zijn aangeleverd via steunfonds@pictoright.nl. Mochten jouw documenten te groot zijn om via e-mail te sturen, dan kun je ons een online link naar de documenten sturen. Zorg hierbij wel dat de link geen verloopdatum heeft.

Het werk dat tot stand is gekomen door de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2022 hoeft nog niet af te zijn op 30 november.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Het bestedingsdoel kan ik niet uiterlijk op 30 november 2022 realiseren. Hoe verantwoord ik dat?

Voor de verantwoording moeten wij kunnen zien dat de werkbijdrage uiterlijk op 30 november 2022 aan de bestedingsvoorwaarden is uitgegeven. Het werk dat tot stand is gekomen door de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2022 hoeft dus nog niet af te zijn op 30 november.

 

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2019, 2020 en/of 2021 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.