Pictoright Steunfonds 2022

De deadline van 26 juni 2022 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Er komt géén nieuwe ronde in 2023, de ronde in 2022 was de laatste.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – afronding

De werkzaamheden voor het Pictoright Steunfonds 2022 zijn grotendeels afgerond.

Heb je destijds een verantwoording ingediend en tot op heden nog niets van ons vernomen? Dan mag je er vanuit gaan dat wij de verantwoording als akkoord hebben bevonden.

Wij hebben geen aparte creditnota voor de werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds. De e-mail met daarin de officiële toekenning zou voldoende moeten zijn voor de administratie. De werkbijdrage vanuit het Pictoright Steunfonds betreft staatssteun en is vrijgesteld van btw.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – verantwoording

Nu de deadline nadert voor het inleveren van de verantwoording is het druk bij het Steunfonds, zowel telefonisch als in de e-mailbox. Heb je een vraag? We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven, maar zorg er toch voor dat de verantwoording uiterlijk 30 november bij ons binnen is. Mochten we je pas na 30 november vragen om iets aan te passen, dan krijg je uiteraard de kans dat te doen.

 

Update Pictoright Steunfonds 2022 – uitslag

Zo’n 1400 makers hebben een bijdrage uit het Pictoright Steunfonds 2022 uitgekeerd gekregen. Het bedrag kon vastgesteld worden op  €1515,- voor degene die voor de Steunfonds 2022 en de Steunfonds startende maker- regelingen in aanmerking kwamen. Makers die recht hadden op de aanvulling Steunfonds 2021 kregen een bedrag van €640,- uitgekeerd (samen met de €875,- van afgelopen jaar komen zij in totaal dus ook tot een bedrag van €1515,-).

Heb je een aanvraag gedaan maar geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact op via steunfonds@pictoright.nl.

 

Vanuit het Ministerie van OCW wordt er nogmaals een coronasteunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er in 2022 een derde ronde van het Pictoright Steunfonds is. Deze ronde kent twee regelingen.

  • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
  • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.

Ook is het mogelijk om een aanvulling op de werkbijdrage 2021 aan te vragen:

  • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

 

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepenveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar. Dit betekent dat een beeldmaker die de aanvulling op het steunfonds 2021 ontvangt aangevuld wordt tot een bedrag gelijk aan de bijdrage die de twee andere regelingen ontvangen.

Klik hier voor antwoorden op FAQ – veelgestelde vragen over het Pictoright Steunfonds 2022.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020.

Klik hier voor meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2021.

Voor de rondes 2020 en 2021 kunnen géén aanvragen meer worden ingediend.

 

X

Hoe doe ik een aanvraag?

Je hebt kennisgenomen van alle informatie op deze website over het Pictoright Steunfonds 2022 en je vult een formulier in waarin je verklaart aan de gevraagde voorwaarden te voldoen. Heb je een vraag over een regeling? Misschien vind je het antwoord hier (FAQ).

  • Ben jij professioneel fotograaf/illustrator/(grafisch)ontwerper/beeldend kunstenaar? Klik dan hier voor de regeling Pictoright Steunfonds 2022.
  • Ben jij in 2017 of later afgestudeerd aan een opleiding tot professioneel beeldmaker? Klik dan hier voor de regeling Steunfonds startende makers.
  • Heb je vanuit het Steunfonds 2021 een bijdrage ontvangen? Klik dan hier voor de regeling aanvulling op Steunfonds 2021.

 

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag gehonoreerd is en wat het definitieve bedrag is?

Voor alle aanvragen geldt de deadline van 26 juni 2022.

We zijn op dit moment druk bezig met de laatste verwerkingen van de aanvragen. De uitslag van jouw aanvraag duurt hierdoor helaas wat langer dan verwacht. We streven ernaar om alle aanvragers in september te informeren.

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het volledige beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Het bedrag per maker wordt dus geschaald naar de hoeveelheid aanvragen. Voor iedere positief beoordeelde aanvraag is dus hetzelfde bedrag beschikbaar.

 

Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

  • Ontvang je een werkbijdrage van de regeling Pictoright Steunfonds 2022? Klik dan hier voor meer informatie en het verantwoordingsformulier.
  • Ontvang je een werkbijdrage van de regeling Steunfonds startende makers? Klik dan hier voor meer informatie en het verantwoordingsformulier.
  • Ontvang je de aanvullende werkbijdrage vanuit het Steunfonds 2021? Klik dan hier voor meer informatie en het verantwoordingsformulier.

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden én een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage. In de omschrijving dienen de facturen te worden toegelicht.

De verantwoordingen (in pdf) van alle regelingen dienen uiterlijk op 30 november 2022 te zijn aangeleverd via steunfonds@pictoright.nl. Mochten jouw documenten te groot zijn om via e-mail te sturen, dan kun je ons een online link naar de documenten zonder verloopdatum sturen.

Het werk dat tot stand is gekomen door de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2022 hoeft nog niet af te zijn op 30 november.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord. Dit geldt niet voor in opdracht gewerkte uren.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2019, 2020 en/of 2021 op te sturen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

 

Procedure Bezwaar

De aanvrager kan binnen twee weken na ontvangst van de beslissing bezwaar maken bij Pictoright middels een e-mail naar steunfonds@pictoright.nl o.v.v. het kenmerk van de aanvraag en waarin de reden van bezwaar wordt toegelicht. Pictoright streeft ernaar binnen 6 weken op dit bezwaar te reageren.

 

Beroepscommissie

Als de aanvrager zich niet kan vinden in het antwoord van Pictoright op het bezwaar kan deze binnen 6 weken na ontvangst van dit antwoord bezwaar maken bij de Beroepscommissie Pictoright Steunfonds. Dit kan middels een e-mail naar steunfonds@pictoright.nl o.v.v. het kenmerk van de aanvraag waarin de aanvrager toelichting geeft op het beroep. Pictoright streeft ernaar de uitkomst van het beroep binnen 6 weken na het verstrijken van de beroepsperiode te communiceren.

 

Het Reglement Beroepscommissie Pictoright Steunfonds 2022 vindt u hier.