Auteursrecht

Vrijwel elk werk dat een beeldend kunstenaar, fotograaf, architect, illustrator of ontwerper maakt, wordt beschermd door het auteursrecht. Op grond van dit recht kan de maker bepalen wat er met zijn werk gebeurt. De Auteurswet geeft hem daarvoor een aantal bevoegdheden. De maker beslist of een afbeelding van zijn werk in een publicatie kan worden opgenomen of op televisie of internet wordt vertoond. De maker mag zelf bepalen tegen welke voorwaarden hij toestemming verleent om zijn werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. Bij het verlenen van toestemming mag hij een vergoeding vragen.

Overigens rust auteursrecht niet alleen op kunst van grote culturele waarde. Zolang er sprake is van enige originaliteit, dan is een werk al auteursrechtelijk beschermd. Na de dood van de maker gaat het recht over op de erfgenamen; pas zeventig jaar na zijn overlijden wordt het werk rechtenvrij. Om misverstanden te voorkomen: met ‘auteursrecht’ wordt hetzelfde bedoeld als met ‘copyright’. Ook ‘beeldrecht’ wordt vaak gebruikt voor auteursrecht op visuele werken. Deze term is gerelateerd aan de Stichting Beeldrecht, één van de organisaties die is opgegaan in Pictoright.

X

Inbreuk op auteursrecht

Wanneer een werk zonder toestemming van de maker is gepubliceerd of geproduceerd, noemen we dat een inbreuk op het auteursrecht van de maker. De maker kan dan een aantal maatregelen nemen. Vaak wordt een verbod tot verder gebruik gevorderd, en een geldbedrag als schadevergoeding. Als partijen onderling niet tot een schikking kunnen komen, zal een procedure gestart moeten worden bij de rechtbank. Bij het oordeel of er sprake is van een inbreuk, kan een rechter naar de totaalindruk van het originele werk en het mogelijk inbreukmakende werk kijken. Daarbij beoordeelt de rechter of er sprake is van ontlening.