Pictoright Steunfonds 2021

 

De deadline van het Pictoright Steunfonds 2021 is verstreken op 31 augustus 2021. Je kunt géén aanvraag meer indienen.  

Wij danken iedereen die interesse heeft getoond in het Steunfonds 2021. De procedure is inmiddels afgerond en alle aanvragers hebben bericht ontvangen. Op deze FAQ-pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de verantwoording.

——————————————————————————————————————————————————————–

UPDATE: Na het verwerken van alle aanvragen is de werkbijdrage vastgesteld op €875,-.

Via deze regeling kun je een werkbijdrage aanvragen, deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag en bestaat uit maximaal €1000,-.

Let op: dit fonds betreft een werkbijdrage. Je hoeft dus géén projectvoorstel in te dienen. Kijk voor meer informatie onder het kopje “Hoe doe ik een aanvraag 2021?

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Als er dus meer aanvragen binnenkomen dan waarbij wij het maximale bedrag van €1000,- kunnen toekennen zal de bijdrage per aanvraag naar beneden worden bijgesteld. Iedere individuele aanvraag ontvangt eenzelfde bedrag.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

 

Meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020 vind je hier. Hier kunnen geen aanvragen meer voor ingediend worden. Wel vind je hier het evaluatieformulier Pictoright Steunfonds 2020.

X

Veelgestelde vragen over de verantwoording voor het Pictoright Steunfonds 2021

Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage.

  • Maak gebruik van dit formulier.
  • Heb je meer dan vijf bonnen/facturen? Dan dien je hier een Excel overzicht van te maken waarin alle bedragen onder elkaar staan. Dit overzicht wordt de eerste pagina van de pdf van het bewijsmateriaal. Heb je kosten gemaakt in een andere valuta? Dan zien wij hier graag een omrekening naar euro’s van terug in een Exel overzicht, toegevoegd vooraan de pdf van het bewijsmateriaal.
  • De verantwoording dient uiterlijk 31 maart 2022 bij Pictoright ingediend te zijn via steunfonds@pictoright.nl.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord, de rest in geïnvesteerde middelen.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 te overleggen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

Veel gestelde vragen over de verantwoording

 

Is de werkbijdrage vrijgesteld van btw?
Ja. De werkbijdrage betreft staatssteun en er wordt geen btw over berekend.

 

De aanlevering

Moet ik bij kosten die ik indien uitgaan van de kosten met of zonder de btw?
Als je btw-plichtig bent als maker, reken je de btw van de gemaakte kosten niet mee.
Neem je deel aan de Kleine Ondernemingsregeling? Dan reken je de btw van de gemaakte kosten wel mee.

Hoeveel facturen moet ik meesturen?
De kostensom van de facturen betreft minimaal het bedrag van de werkbijdrage. Mochten jouw uitgaven de werkbijdrage ruimschoots overschrijden, dan hoef je niet alle facturen in te zenden.

Heb je meerdere facturen die je ter verantwoording in zou kunnen dienen en weet je niet welke je in moet zenden? Kies dan de meest relevante factuur/facturen.

De bewijsstukken (kopieën van facturen en/of gescande bonnen behorende bij het betreffende project/de betreffende aanschaf) voeg je samen in één aparte pdf. Via www.ilovepdf.com/nl kun je makkelijk pdf-documenten splitsen of samenvoegen & jpg-afbeeldingen overzetten naar pdf.

Heb je meer dan vijf bonnen/facturen? Dan dien je hier een Excel overzicht van te maken waarin alle bedragen onder elkaar staan. Dit overzicht wordt de eerste pagina van de pdf van het bewijsmateriaal. Heb je kosten gemaakt in een andere valuta? Dan zien wij hier graag een omrekening naar euro’s van terug in een Exel overzicht, toegevoegd vooraan de pdf van het bewijsmateriaal.

Inhoudelijke omschrijving verantwoording

Het bestedingsdoel valt ten minste onder één van de volgende praktische voorwaarden:

  • Creatie van nieuw werk. Dit wil zeggen dat er een aantoonbaar eindproduct komt.
  • Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk.
  • Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Wat verstaan jullie onder “Creatie van nieuw werk?”
Het werk dat je nieuw maakt, zonder dat hier een opdrachtgever aan verbonden is. Als je in opdracht werkt ontvang je al een vergoeding van de opdrachtgever en heb je de steunfonds bijdrage niet nodig om het nieuwe werk te creëren.

Werk je voornamelijk in opdracht? Dan zien we in de verantwoording graag terug waarom de door jou gemaakte kosten een investering zijn in jouw praktijk als professioneel beeldmaker. Je hebt bijvoorbeeld een nieuwe camera aangeschaft om je werkzaamheden beter uit te kunnen voeren. Of je wilt je website verbeteren om nieuwe klanten te genereren.

Wat verstaan jullie onder “Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk”?
Bijvoorbeeld nieuw materiaal, nieuwe software en hardware om nieuw/beter/mooier of meer werk te maken. Van kwasten tot lijsten tot lenzen tot nieuwe apparatuur tot software voor bijvoorbeeld fotobewerking.

Valt de huur van bijvoorbeeld een locatie of spullen ook onder de voorwaarde “Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk”?
Alleen de incidentele kosten specifiek voor het nieuwe werk waar je mee bezig bent komen in aanmerking. Reguliere kosten of vaste lasten niet, zoals de huur van de studio waar je altijd al werkt.

Wat verstaan jullie onder “Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk”?
Bijvoorbeeld: een expositie met bestaand werk; een uitgave van bestaand werk (print of digitaal), je website verbeteren/updaten om meer potentiële klanten te bereiken.

Hoe moet ik mijn besteding onderbouwen op het verantwoordingsformulier?
In de inhoudelijke omschrijving van de verantwoording zien we graag de volgende zaken terug:

  • Onder welke discipline valt jouw werk/wat voor soort maker ben je? (Fotograaf/illustrator/ontwerper/beeldend kunstenaar)
  • Wat voor werk heb je gemaakt/ga je maken?
  • Waarom is de door jou gemaakte besteding een investering in jouw werk/onderneming?

 

De besteding

Moet ik de bijdrage besteden aan een daarvoor nieuw bedacht project?
Je mág een nieuw project starten voor de besteding van de werkbijdrage, maar het hoeft niet. Ook aan bestaande werkzaamheden mag je de bijdrage uitgeven. Als de besteding maar plaatsvindt ná 15 juni 2021 (start aanvraagprocedure Steunfonds) en vóór de inleverdeadline van de verantwoording donderdag 31 maart 2022. Het resultaat van je werk hoeft er op 31 maart 2022 nog niet te zijn, zolang je er dus voor zorgt dat de werkbijdrage vóór die datum besteed is.

Hoeveel mag ik besteden aan uurloon?
Maximaal 50% van de werkbijdrage mag aan eigen uren besteden.

Hoe kan ik aantonen dat ik een deel van de werkbijdrage aan eigen uurloon heb besteed?
Voeg bij de bewijsstukken een urenverantwoording toe waarin je je werkzaamheden beschrijft. Het uurloon is exclusief btw.