Pictoright Steunfonds 2021

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen. De aanvraagprocedure Steunfonds 2021 start op dinsdag 15 juni 2021

 

Via deze regeling kun je een werkbijdrage aanvragen, deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag en bestaat uit maximaal €1000,-. Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Als er dus meer aanvragen binnenkomen dan waarbij wij het maximale bedrag van €1000,- kunnen toekennen zal de bijdrage per aanvraag naar beneden worden bijgesteld. Iedere individuele aanvraag ontvangt eenzelfde bedrag.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Deadline aanvragen: 15 augustus 2021

Meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020 vind je hier. Hier kunnen geen aanvragen meer voor ingediend worden. Wel vind je hier het evaluatieformulier Pictoright Steunfonds 2020.

X

Wie komt in aanmerking?

  • Professionele makers uit de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp, illustratie, fotografie en beeldende kunst.
  • Nederlandse makers of makers actief op de Nederlandse markt (in Nederland ingeschreven bij de KVK en belastingplichtig).
  • Een gezamenlijke aanvraag is mogelijk. (Hiervoor geldt het principe: een gezamenlijke bijdrage van (bijv.) twee personen geldt als twee individuele aanvragen.) Voorbeeld: Twee ontwerpers die gezamenlijk een studio hebben kunnen individueel een aanvraag indienen.
  • Iedere individuele maker mag maar één keer beroep doen op de werkbijdrage van deze tranche van het Pictoright Steunfonds 2021.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Bij een minimale omzet in 2018 of 2019 van €10.000 behaalt door uitvoering van je beroepspraktijk als illustrator, ontwerper, fotograaf of beeldend kunstenaar. (Nevenactiviteiten als docentschappen, geven van cursussen, participeren in adviescommissies ed. niet meegerekend.)
  • Bij een minimaal omzetverlies in 2020 ten opzichte van 2018 óf 2019 van 20% of een (eventueel voor de tweede ronde) door een bestuursbesluit nader te bepalen percentage.

Wat komt in aanmerking?

  • Creatie van nieuw werk. Dit wil zeggen dat er een aantoonbaar eindproduct komt.
  • Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk.
  • Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord, de rest in geïnvesteerde middelen.