Pictoright Steunfonds 2021

 

De deadline van het Pictoright Steunfonds 2021 is verstreken op 31 augustus 2021. Je kunt géén aanvraag meer indienen.  

Wij danken iedereen die interesse heeft getoond in het Steunfonds 2021. De procedure is inmiddels afgerond en alle aanvragers hebben bericht ontvangen. Op deze FAQ-pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de verantwoording.

——————————————————————————————————————————————————————–

UPDATE: Na het verwerken van alle aanvragen is de werkbijdrage vastgesteld op €875,-.

Via deze regeling kun je een werkbijdrage aanvragen, deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag en bestaat uit maximaal €1000,-.

Let op: dit fonds betreft een werkbijdrage. Je hoeft dus géén projectvoorstel in te dienen. Kijk voor meer informatie onder het kopje “Hoe doe ik een aanvraag 2021?

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Als er dus meer aanvragen binnenkomen dan waarbij wij het maximale bedrag van €1000,- kunnen toekennen zal de bijdrage per aanvraag naar beneden worden bijgesteld. Iedere individuele aanvraag ontvangt eenzelfde bedrag.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

 

Meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020 vind je hier. Hier kunnen geen aanvragen meer voor ingediend worden. Wel vind je hier het evaluatieformulier Pictoright Steunfonds 2020.

X

Persoonlijke voorwaarden

De volgende 2 punten moeten van toepassing zijn:

  • Professionele makers uit de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp, illustratie, fotografie en beeldende kunst.
  • Nederlandse makers of makers actief op de Nederlandse markt (in Nederland ingeschreven bij de KVK of deelname aan KOR en belastingplichtig).

Aanvullend:

  • Een gezamenlijke aanvraag is mogelijk. (Hiervoor geldt het principe: een gezamenlijke bijdrage van (bijv.) twee personen geldt als twee individuele aanvragen.) Voorbeeld: Twee ontwerpers die gezamenlijk een studio hebben kunnen individueel een aanvraag indienen.
  • Iedere individuele maker mag maar één keer beroep doen op de werkbijdrage van deze tranche van het Pictoright Steunfonds 2021.

Financiële voorwaarden

De volgende 3 punten moeten van toepassing zijn:

  • Bij een minimale omzet in 2018 of 2019 van €10.000 behaald door uitvoering van je beroepspraktijk als illustrator, ontwerper, fotograaf of beeldend kunstenaar. (Nevenactiviteiten als docentschappen, geven van cursussen, participeren in adviescommissies ed. niet meegerekend.)
  • Bij een minimaal omzetverlies in 2020 ten opzichte van 2018 óf 2019 van 20% of een (eventueel voor de tweede ronde) door een bestuursbesluit nader te bepalen percentage.
  • Je verklaart in een de-minimisverklaring voor OCW dat je niet meer dan €200.000,- aan staatssteun hebt ontvangen in de afgelopen 2 belastingjaren. (Hieronder valt bijvoorbeeld een TOZO-bijdrage. Als het goed is, heb je een jaaropgave 2020 ontvangen van de gemeente waar het totaal ontvangen TOZO-bedrag op te vinden is.) De de-minimisverklaring is onderdeel van de Steunfondsverklaring. Klik hier voor meer informatie over de de-minimissteun en hier voor meer informatie over de TOZO.

Praktische voorwaarden

Minimaal één van de volgende 3 punten moet van toepassing zijn:

  • Creatie van nieuw werk. Dit wil zeggen dat er een aantoonbaar eindproduct komt.
  • Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk.
  • Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

 

Heb je een vraag over deze voorwaarden? Misschien vind je hier het antwoord. Mocht je twijfelen over één van deze voorwaarden, mail ons dan op steunfonds@pictoright.nl.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord, de rest in geïnvesteerde middelen.