Pictoright Steunfonds 2021

 

De deadline van het Pictoright Steunfonds 2021 is verstreken op 31 augustus 2021. Je kunt géén aanvraag meer indienen.  

Wij danken iedereen die interesse heeft getoond in het Steunfonds 2021. De procedure is inmiddels afgerond en alle aanvragers hebben bericht ontvangen. Op deze FAQ-pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de verantwoording.

——————————————————————————————————————————————————————–

UPDATE: Na het verwerken van alle aanvragen is de werkbijdrage vastgesteld op €875,-.

Via deze regeling kun je een werkbijdrage aanvragen, deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag en bestaat uit maximaal €1000,-.

Let op: dit fonds betreft een werkbijdrage. Je hoeft dus géén projectvoorstel in te dienen. Kijk voor meer informatie onder het kopje “Hoe doe ik een aanvraag 2021?

Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Als er dus meer aanvragen binnenkomen dan waarbij wij het maximale bedrag van €1000,- kunnen toekennen zal de bijdrage per aanvraag naar beneden worden bijgesteld. Iedere individuele aanvraag ontvangt eenzelfde bedrag.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

 

Meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020 vind je hier. Hier kunnen geen aanvragen meer voor ingediend worden. Wel vind je hier het evaluatieformulier Pictoright Steunfonds 2020.

X

Hoe doe ik een aanvraag?

Je hebt kennis genomen van alle informatie op deze website over het steunfonds 2021 en je vult een verklaring in dat je aan de gevraagde voorwaarden voldoet. Heb je een vraag over het Steunfonds? Misschien vind je het antwoord hier.

De aanvraag bestaat uit 2 documenten:

De aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2021 volledig ingevuld bij Pictoright ingediend zijn via steunfonds@pictoright.nl. Het is dus niet nodig om voor deze aanvraag een projectplan mee te sturen. De automatische reply die je ontvangt na het indienen van je aanvraag geldt als ontvangstbevestiging. Bij een incomplete of ongeldige aanvraag nemen wij contact met je op.

Mocht je een toekenning krijgen, dan vragen we je later om inhoudelijk en financiële toelichting (zie 2 kopjes hieronder). Mocht je twijfelen of jouw bestedingsdoel in aanmerking komt, mail ons dan op steunfonds@pictoright.nl.

Pictoright behoudt zich het recht voor de ingediende verklaringen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 te overleggen.
Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag gehonoreerd is en wat het definitieve bedrag is?

De aanvraagprocedure loopt tot en met dinsdag 31 augustus 2021. Wij streven ernaar om binnen 6 weken na het verstrijken van de deadline de aanvragers te informeren over de uitkomst.

De toegekende werkbijdrage is afhankelijk van het aantal gehonoreerde aanvragen maar bedraagt maximaal €1000,-. Wanneer er veel aanvragen binnenkomen, gaat het maximale bedrag per individu naar beneden. Elke maker met een positief beoordeelde aanvraag krijgt hetzelfde bedrag.

Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden én een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage. In de omschrijving dienen de facturen te worden toegelicht. Je levert dus twee documenten in:

  • het verantwoordingsformulier;
  • een pdf met alle bonnen/facturen onder elkaar. Heb je meer dan vijf bonnen/facturen? Dan dien je hier een Excel overzicht van te maken waarin alle bedragen onder elkaar staan. Dit overzicht wordt de eerste pagina van de pdf van het bewijsmateriaal. Heb je kosten gemaakt in een andere valuta? Dan zien wij hier graag een omrekening naar euro’s van terug in een Exel overzicht, toegevoegd vooraan de pdf van het bewijsmateriaal. Heb je een deel (maximaal 50%) van de werkbijdrage aan eigen uurloon besteed? Dan dien je een urenoverzicht toe te voegen aan de pdf.

De verantwoording dient uiterlijk 31 maart 2022 bij Pictoright ingediend te zijn via steunfonds@pictoright.nl.

Op deze pagina vind je meer informatie en veel gestelde vragen over de verantwoording.

Let op: maximaal de helft van de werkbijdrage mag in een uurloon worden verantwoord, de rest in geïnvesteerde middelen.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 te overleggen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.

Procedure Bezwaar.

De Aanvrager kan binnen twee weken na ontvangst van de beslissing bezwaar maken bij Pictoright middels een e-mail naar steunfonds@pictoright.nl o.v.v. het kenmerk van de aanvraag en waarin de reden van bezwaar wordt toegelicht. Pictoright streeft ernaar binnen 6 weken op dit bezwaar te reageren.

Beroepscommissie

Als de Aanvrager zich niet kan vinden in het antwoord van Pictoright op het bezwaar kan deze binnen 6 weken na ontvangst van dit antwoord bezwaar maken bij de Beroepscommissie Pictoright Steunfonds middels een e-mail naar steunfonds@pictoright.nl o.v.v. het kenmerk van de aanvraag waarin de Aanvrager toelichting geeft op het Beroep. Pictoright streeft ernaar de uitkomst van het Beroep binnen 6 weken na het verstrijken van de Beroepsperiode te communiceren.

Het Reglement Beroepscommissie Pictoright Steunfonds 2021 vindt u hier.