Pictoright Steunfonds 2021

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen. De aanvraagprocedure Steunfonds 2021 start op dinsdag 15 juni 2021

 

Via deze regeling kun je een werkbijdrage aanvragen, deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag en bestaat uit maximaal €1000,-. Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Als er dus meer aanvragen binnenkomen dan waarbij wij het maximale bedrag van €1000,- kunnen toekennen zal de bijdrage per aanvraag naar beneden worden bijgesteld. Iedere individuele aanvraag ontvangt eenzelfde bedrag.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Deadline aanvragen: 15 augustus 2021

Meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020 vind je hier. Hier kunnen geen aanvragen meer voor ingediend worden. Wel vind je hier het evaluatieformulier Pictoright Steunfonds 2020.

X

Hoe doe ik een aanvraag?

Je hebt kennis genomen van alle informatie op deze webiste over het steunfonds 2021 en je vult een verklaring in dat je aan de gevraagde voorwaarden voldoet.

Onderdeel van deze aanvraag is de de-minimisverklaring voor OCW. Het gaat erom dat je niet meer dan €200.000,- aan staatssteun hebt ontvangen in de afgelopen 3 belastingjaren. Hieronder valt ook de eventueel ontvangen TOZO. Als het goed is, heb je een jaaropgave 2020 ontvangen van de gemeente waar het totaal ontvangen bedrag op te vinden is.

Meer informatie over de TOZO en de-minimissteun vind je hier.

Meer informatie over de-minimissteun in het algemeen vind je hier.

De aanvraag bestaat uit:

  • De volledig ingevulde verklaring, deze moet uiterlijk 15 augustus 2021 bij Pictoright ingediend zijn via steunfonds@pictoright.nl. (VANAF 15 JUNI A.S. BESCHIKBAAR)
  • Uittreksel KVK (mag niet ouder zijn dan 2 jaar).

Pictoright behoudt zich het recht voor de ingediende verklaringen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 te overleggen.


Wanneer hoor ik of mijn aanvraag gehonoreerd is en wat het definitieve bedrag is?

De aanvraagprocedure loopt tot en met zondag 15 augustus 2021. Wij streven ernaar om binnen 6 weken na het verstrijken van de deadline de aanvragers te informeren over de uitkomst.

De toegekende werkbijdrage is afhankelijk van het aantal gehonoreerde aanvragen maar bedraagt maximaal €1000,-.


Hoe verantwoord ik de uitgaven gedaan met deze bijdrage?

De verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en een kopie van de bijbehorende facturen van minimaal het bedrag van de toegekende werkbijdrage.

  • Maak gebruik van dit formulier. (nog niet beschikbaar)
  • De verantwoording dient uiterlijk 31 december 2021 bij Pictoright ingediend te zijn via steunfonds@pictoright.nl.

Pictoright behoudt zich het recht voor om de ingediende verklaringen en/of verantwoordingen te controleren. Het kan zijn dat we je vragen gegevens uit de belastingaangifte van 2018, 2019 en/of 2020 te overleggen. Mocht na deze controle blijken dat je geen recht hebt op de werkbijdrage dan keren wij deze niet uit of vorderen wij deze terug.


Geschillenregeling

De Aanvrager kan binnen twee weken na ontvangst van de beslissing bezwaar maken bij Pictoright. Als de Aanvrager zich niet kan vinden in de reactie op zijn bezwaar kan het geschil hierover binnen een maand na deze reactie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (in oprichting) van Pictoright.

Meer details over de verdere procedure rondom de geschillenregeling zullen zo snel als mogelijk worden bekend gemaakt.