Pictoright Steunfonds 2021

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen. De aanvraagprocedure Steunfonds 2021 start op dinsdag 15 juni 2021

 

Via deze regeling kun je een werkbijdrage aanvragen, deze bijdrage bestaat uit een vast bedrag en bestaat uit maximaal €1000,-. Om een zo’n groot mogelijke groep beeldmakers te ondersteunen wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld over het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt. Als er dus meer aanvragen binnenkomen dan waarbij wij het maximale bedrag van €1000,- kunnen toekennen zal de bijdrage per aanvraag naar beneden worden bijgesteld. Iedere individuele aanvraag ontvangt eenzelfde bedrag.

Doel: Het ondersteunen van activiteiten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) bevorderen.

Deadline aanvragen: 15 augustus 2021

Meer informatie over het Pictoright Steunfonds 2020 vind je hier. Hier kunnen geen aanvragen meer voor ingediend worden. Wel vind je hier het evaluatieformulier Pictoright Steunfonds 2020.

X

Pictoright Steunfonds

Het Pictoright Steunfonds is een eenmalig initiatief tot stand gekomen in samenwerking met VOICE en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.

De toekenningsprocedure door OCW is op dit moment nog niet afgerond. Pictoright gaat er vanuit dat de subsidie voor het Steunfonds Rechtensector 2e tranche wordt toegekend, maar we moeten het formele voorbehoud maken dat verdeling door Pictoright alleen kan geschieden nadat de toekenning door het Ministerie van OCW ontvangen is.

 

Bureau

Marije Kaashoek & Julia Soede

e-mail steunfonds@pictoright.nl

telefoon 020 589 1860