Maak jij beeld?

Sta sterker in je recht met bijna 100.000 anderen

Pictoright komt op voor je rechten, keert collectieve vergoedingen uit en regelt desgewenst licenties met gebruikers.

Afhankelijk van je wensen zijn er 3 verschillende aansluitmogelijkheden:
Volgrecht
en Collectief (geen jaarlijkse kosten), en onze meest uitgebreide aansluitingsvorm voor het volledig beheer van je auteursrecht: Individueel (46 EUR per jaar). Klik in de kaders hieronder voor meer informatie.

Aansluiting levert sowieso iets op: een betere positie voor alle makers! En het zou heel goed kunnen dat je met terugwerkende kracht geld van ons krijgt.

Aansluiten bij Pictoright

 

 

X

Collectieve rechten

Worden jouw foto’s, illustraties of kunstwerken afgebeeld in boeken, tijdschriften en kranten of vertoond op tv? Maak je bruids-, portret-, of schoolfoto’s? Fotografeer je evenementen? Er worden auteursrechtvergoedingen geïnd voor het lenen, kopiëren, uitzenden, downloaden en delen van beeld. Omdat deze vergoedingen uit praktisch oogpunt niet individueel te innen zijn, gebeurt dat collectief, waarna ze door Pictoright verdeeld worden onder degenen die er recht op hebben. Om voor dat geld in aanmerking te komen hoef je je alleen maar aan te melden en je claim bij ons in te dienen. Dit kan ook als je de werken in opdracht of tegen betaling gemaakt hebt, dit staat hier helemaal los van. De opdrachtgever wordt dus niet belast. Pas op het moment dat Pictoright daadwerkelijk een vergoeding uitkeert houden wij daar 9% van in, de aansluiting zelf is gratis!

Wij vragen ieder jaar om een opgave van publicaties waarin je werk is verschenen. Aan het eind van het jaar ontvang je van ons een overzicht van de vergoedingen die we aan je uitkeren.

Start met het claimen van de collectieve rechten. Vul hier het online formulier in en selecteer de aansluitvorm ‘collectief’: AANSLUITFORMULIER PICTORIGHT

Als wij je inschrijving verwerkt hebben ontvang je van ons inloggegevens waarmee je online opgave kunt doen op https://mijn.pictoright.nl/

Wat zijn collectieve rechten? 

Dit zijn rechten die worden geïnd voor het lenen, kopiëren en via de kabel verspreiden van beelden. Omdat deze rechten uit praktisch oogpunt niet individueel te innen zijn, gebeurt dit collectief, waarna ze door de auteursrechtenorganisaties verdeeld worden onder degenen die er recht op hebben. Een voorbeeld is de leenrechtvergoeding, die betaald wordt voor het uitlenen van boeken. Kopieervergoeding, kabelvergoeding, thuiskopievergoeding en online archieven vergoeding zijn andere collectieve rechten.

Kunstuitleen 

Wordt jouw werk door een kunstuitleeninstelling uitgeleend? Dan heb je recht op een vergoeding. Kunstuitleen instellingen zijn verplicht een vergoeding te betalen voor het uitlenen van kunstwerken. Stichting Leenrecht incasseert deze vergoedingen en verwerkt de bijbehorende uitleengegevens. Deze vergoedingen worden door Pictoright uitgekeerd. Om deze vergoeding te ontvangen is het niet noodzakelijk dat je bent aangesloten bij Pictoright. Kijk voor meer informatie op Kunstuitleen

AANSLUITFORMULIER PICTORIGHT

Meer over collectieve rechten [naar de faq]