Wie zijn wij?

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Deze beeldmakers kunnen zich kosteloos bij Pictoright aansluiten om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk.

Pictoright is een stichting zonder winstoogmerk die door de overheid is aangewezen voor de inning en verdeling van collectieve rechten. Pictoright exploiteert ook individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

X

Met wie we samenwerken

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers; er zijn vergelijkbare organisaties voor schrijvers en schrijvende journalisten (Lira), componisten (Buma Stemra) en uitgevers (Pro). Pictoright treedt vaak gezamenlijk met deze stichtingen op om de belangen van alle auteursrechthebbenden in Nederland te behartigen. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de vergoedingen worden verdeeld. We handelen volgens de eisen die gesteld zijn door het Keurmerk CBO.

Pictoright heeft overeenkomsten met vergelijkbare organisaties in het buitenland afgesloten waardoor de rechten van visuele makers ook over de grenzen gehandhaafd worden. Wie zich bij ons aansluit voor individuele auteursrechten, is verzekerd van auteursrechtelijke inkomsten en bescherming in meer dan dertig landen, waaronder Engeland, Duitsland, Frankrijk, Belgiƫ en de VS.

zusterorganisaties Pictoright