Wie zijn wij?

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Deze beeldmakers kunnen zich kosteloos bij Pictoright aansluiten om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk.

Pictoright is een stichting zonder winstoogmerk die door de overheid is aangewezen voor de inning en verdeling van collectieve rechten. Pictoright exploiteert ook individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

X

Doelstelling & Missie

Pictoright behartigt de belangen van visuele auteurs door uitoefening, bevordering en bescherming van auteursrechten. Dat doen we door:

  • verdeling van collectieve vergoedingen onder alle visuele auteurs die daar recht op hebben;
  • het exploiteren van de individuele auteursrechten van aangesloten visuele auteurs;
  • juridisch op te treden voor de aangesloten beeldmakers;
  • informatievoorziening in de vorm van lezingen en publicaties aan makers en gebruikers;
  • steun aan organisaties of activiteiten die de sociale en culturele positie van beeldmakers versterken.

De uitoefening en handhaving van auteursrechten is voor visuele makers van wezenlijk belang. Pictoright ondersteunt visuele auteurs hierbij. Pictoright streeft naar maximale vergoedingen voor visuele makers én naar een optimale verdeling van deze vergoedingen over zo veel mogelijk rechthebbenden.

Als gezaghebbende, auteursrechtelijke belangenbehartiger is Pictoright transparant, flexibel, betrokken, dienstverlenend en marktgericht. Alle inkomsten en uitgaven zijn volledig te verantwoorden. Pictoright wordt daarin door de overheid gecontroleerd ( het College van Toezicht Auteursrechten, CvTA). Bestuur, directie en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de gehele organisatie en voor de auteursrechtelijke belangen van alle visuele makers.