Wanneer mogen afbeeldingen van kunst in de openbare ruimte vrij gebruikt worden?

In beginsel is toestemming van de rechthebbende nodig om een werk te mogen publiceren. Dit werkt iets anders als het kunstwerk in de openbare ruimte staat. Volgens de panorama-exceptie is publicatie onder bepaalde omstandigheden zonder toestemming van de rechthebbende toegestaan.
Naast de panorama-exceptie kan er ook sprake zijn van incidentele verwerking. Dit houdt in dat je werk slechts zijdelings op de afbeelding te zien is. Als je werk geen onderdeel is van het hoofdonderwerp van de afbeelding is toestemming voor publicatie niet nodig.

Klik hiernaast en start de rechtenwijzer over het afbeelden van kunst in de openbare ruimte