Verkoop jij kunst?

Pictoright incasseert volgrechtvergoedingen voor kunstenaars

Sinds 2006 is het volgrecht in Nederland opgenomen in de auteurswet. Dit is het recht van de kunstenaar om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk. Onder het volgrecht vallen schilderijen, tekeningen, installaties, beelden en foto’s, maar ook grafiek, keramiek en glaswerk in beperkte oplage.

Wanneer moet een kunsthandelaar volgrecht afdragen?

  • Het moet gaan om de doorverkoop van originele werken; het volgrecht is niet van toepassing op de eerste verkoop.
  • Het doorverkochte werk is een origineel kunstwerk of een werk dat door de maker zelf of op zijn gezag in een beperkte oplage is vervaardigd.
  • De doorverkoopprijs bedraagt minimaal € 3.000 en er moet een professionele kunsthandelaar bij de verkoop betrokken zijn. Het volgrecht wordt berekend over de doorverkoopprijs inclusief opgeld, exclusief BTW.
  • Als het werk binnen drie jaar na aanschaf bij de kunstenaar voor het eerst wordt doorverkocht, dan is het volgrecht alleen van toepassing als de verkoopprijs minimaal € 10.000 bedraagt.
  • De kunstenaar is woonachtig in Nederland of heeft de nationaliteit van een van de EU/EER landen of een ander land dat op deze lijst vermeld staat.
  • De kunstenaar is niet meer dan 70 jaar geleden overleden.

Welk bedrag moet je afdragen?

Verkoopprijs (excl. BTW) % volgrecht
€ 3.000 tot en met € 50.000 4
€ 50.000,01 tot en met € 200.000 3
€ 200.000,01 tot en met € 350.000 1
€ 350.000,01 tot en met € 500.000 0.5
€ 500.000,01 en hoger 0.25

De volgrechtvergoeding bedraagt maximaal € 12.500. Bij een verkoopprijs < 3.000 is het volgrechtbedrag 0.

 

X

Meer over volgrecht

Waartoe ben je als kunsthandelaar verplicht?

De professionele kunsthandel is verplicht om alle inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn om de betaling van de vergoeding veilig te stellen (artikel 43d auteurswet). Daaronder vallen in ieder geval de verkoopprijs en datum van de verkoop. Er hoeft niet te worden meegedeeld aan wie het kunstwerk verkocht is.

Wanneer onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, kan dit beschouwd worden als het handelen in strijd met een wettelijke plicht en als zodanig onrechtmatig en/of strafbaar zijn. Om ieder misverstand te vermijden, is het daarom van belang dat volledige opgave wordt gedaan. In geval van twijfel, bijvoorbeeld over de vraag aan wie volgrecht verschuldigd is of in welk land volgrecht verschuldigd is, kan Pictoright de kunsthandelaar naar de juiste rechthebbende of een zusterorganisatie in het buitenland verwijzen.

Voor wie int Pictoright volgrecht?

Kunstenaars en hun erfgenamen hebben in Nederland de mogelijkheid om zelf hun volgrecht te incasseren of dat door een derde partij te laten doen. Pictoright int alleen volgrecht voor rechthebbenden die zich bij ons hebben aangesloten; dat zijn circa 2.500 Nederlandse en 80.000 buitenlandse kunstenaars, inclusief hun erfgenamen. De kans is dus groot dat je met Pictoright te maken krijgt als het om volgrecht gaat.

Klachten- en geschillenregeling voor gebruikers en/of betalingsplichtigen