Pictoright Steunfonds 2020

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend, de deadline is verstreken.

Om de creatieve sector tijdens de Coronacrisis direct te kunnen ondersteunen keert Pictoright een eenmalige bescheiden bijdrage voor productiekosten uit aan haar individueel aangeslotenen en is er eenmalig €350.000,- beschikbaar gesteld door OCW.

Het bedrag van OCW wordt ingezet voor diverse projecten binnen het beroepsveld van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines, te weten ontwerp & illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Deadline aanvragen: zondag 2 augustus 2020

Na de deadline worden de aanvragen besproken door de adviescommissie. Je hoort uiterlijk in de week van 7 september of jouw aanvraag gehonoreerd wordt.

Lees voor je een aanvraag doet eerst goed de criteria door.

klik hier voor een impressie van de door het Steunfonds ondersteunde projecten en initiatieven (niet volledig).

Procedure Steunfonds

X

Wie kunnen een project indienen bij het Pictoright Steunfonds?

Organisaties en (makers)initiatieven die in Nederland actief zijn binnen de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines.

Met wat voor projecten kun je terecht bij het Pictoright Steunfonds?

Projecten in de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines. Het Steunfonds is vooral gericht op het (extra) ondersteunen van activiteiten, initiatieven en projecten die de productie binnen het beroepsveld van visuele makers in Nederland (illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers) en de infrastructuur van de disciplines versterken en stimuleren.

De creatieve sector kan een constructieve en innovatieve bijdrage leveren aan sociale en maatschappelijk vraagstukken. Momenteel is (de vormgeving van de) anderhalvemeter-samenleving urgent, maar ook het post-coronatijdperk vraagt om projecten die dat demonstreren. Ook projecten met de focus op verdienpotentieel en verdienmodellen kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Projecten dienen (indirect) van belang te zijn voor een brede en/of grote groep visuele makers.

Concrete criteria (Niet alle criteria hoeven gelijkelijk van toepassing te zijn):

  • De aanvragen moeten ten goede komen aan het Nederlandse beroepsveld. Dit betekent dat aanvragers de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland woonachtig moeten zijn.
  • Het project laat de meerwaarde van de creatieve sector voor de samenleving zien
  • Er is verdienpotentieel voor de betrokken makers
  • Het project heeft een innovatief karakter
  • Het project stimuleert ondernemerschap of ontwikkelt nieuwe verdienmodellen.

Vereiste criteria

  • Met de uitvoering van het project is een minimale begroting van €5.000 gemoeid.
  • Aanvragers moeten via een de-minimisverklaring verklaren dat zij in de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan €200.000 aan staatsteun ontvangen hebben. Klik hier voor de verklaring. Klik hier voor meer informatie. Dit is een voorwaarde van OCW.

Overige uitgangspunten

  • Behoudens goed onderbouwde uitzonderingen, dient minimaal 75 % van het door Pictoright verstrekte bedrag van belang te zijn voor makers of aan makers ten goede te komen. Dit kan in brede zin worden opgevat, onder omstandigheden kan bijvoorbeeld het ondersteunen of initiëren van goed opdrachtgeverschap als indirect van belang voor makers worden opgevat.
  • Projecten van partijen die deel uitmaken van de bestaande infrastructuur, zoals beroepsorganisaties, maar bijvoorbeeld ook stimulerende en ondersteunende initiatieven en organisaties, hebben een pre, mits het project een ruimer bereik heeft dan de leden of aangeslotenen van de betreffende organisatie.